Christina Nyemad, Lalleryd

Berätta lite om dig själv

Jag är husdjursagronom med förflutet som lärare på Segerstads- och Tenhults Naturbruksgymnasium. Huvuddelen av min tid som yrkesverksam har jag arbetat på Lantmännen som produktchef för foder till nötkreatur. På gården har det, förutom traditionell växtodling med vall och spannmål, funnits äggproduktion och fältmässig grönsaksodling, numera har jag hästinackordering och skogsbruk. Förtroendeuppdrag jag haft är bland annat LRF skolkontakt, Studieförbundet Vuxenskolan och Jönköpings Fältrittklubb. Nu har jag uppdrag i Länsförsäkringar och HS.

Till styrelsearbetet bidrar jag med min breda erfarenhet inom de gröna näringarna. Jag är nyfiken på nya frågor, analytisk och gillar att arbeta strategiskt.

Vad engagerar dig mest?

Jag är intresserad av frågor kring villkoren för produktionsjordbruket, äganderätt och de gröna näringarna som en del av lösningen till att skapa ett hållbart samhälle. Även utbildningsfrågor inom de gröna näringarna är ett område som engagerar.

Elin Hagelsås, Landsbro

Berätta lite om dig själv

Jag driver ett mjölkföretag med ca 70 mjölkande tillsammans med min man. Jag är utbildad husdjursagronom och jobbar heltid som produktionsrådgivare gentemot mjölk- och köttföretagare. I LRF Ungdomen Jönköpings län har jag varit engagerad som ledamot i styrelsen i fyra år, varav jag nu är inne på andra året som ordförande.
Till styrelsearbetet bidrar jag med nytänk, nyfikenhet och ifrågasättande. Jag kommer vara den som i processer frågar ”varför gör vi så här?”

Vad engagerar dig mest?

Att förbättra villkoren för unga att driva företag på landsbygden. Det ska vara attraktivt att driva lantbruk, det betyder bland annat att branschen behöver vara lönsam och ha ett gott anseende i samhället. Att allmänheten, särskilt barn och unga, har en bred kännedom om vilken nytta vi i de gröna näringarna gör tror jag är en viktig nyckelfaktor för framtida kompetensförsörjning i våra företag. Jag vill sprida kunskap om var maten vi äter faktiskt kommer ifrån. Det är de unga som är vår framtid och det är de vi måste ha med oss!

Hanna Sjöholm, Skillingaryd

Berätta lite om dig själv

Jag är uppvuxen på torp med brukshästar, småbruk ock skogsbruk utanför Skövde i Västergötland. Är utbildad husdjursagronom som nu driver nötköttsproduktion på fritiden utanför Skillingaryd tillsammans med min man. På gården gillar vi att testa nya saker inom senaste teknik och rön, bland annat mobilt stall och regenerativ bete för att kunna förlänga betesperioden och bygga upp marken. Jag har tidigare arbetat på länsstyrelsen med djurskydd- och primärproduktionskontroller och är nu lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet. Där jag jobbar jag främst med rådgivning inom EU, Greppa Näringen, tvärvillkor, ekologisk produktion samt produktionsrådgivning ut mot nötköttsproducenter.

Till styrelsearbetet bidrar jag med min myndighetserfarenhet och kunskap om jordbrukspolitik, kontroller och hur EU-stöden påverkar lantbruket. Tack vara mitt breda nätverk har jag också kunskap om många producenters villkor, och jag får via mitt jobb också möjlighet att träffa många medlemmar i min vardag.

Vad engagerar dig mest?

I länet har vi väldigt olika typer av produktion och våra förutsättningar skiljer sig rejält mot andra delar av Sverige. Alltifrån skogsföretagande, småskalig köttproduktion, mjölkproduktion, mindre brukningsenheter och så vidare. Det som ligger mig närmst om hjärtat är den svenska nötköttsproduktionen och en strävan mot att få även andra, utanför bondekåren, att förstå vilket viktigt jobb både lantbrukare och djur gör för vår natur, klimat och vårt välbefinnande.

Att få jobba med dessa frågor både ut mot konsument men även kunna stöta på politiskt och påverka utformning av både stöd och regler är något som jag ser fram emot att kunna påverka.

Simon Jonegård, Bankeryd

Berätta lite om dig själv

Jag är utbildad geograf och har tidigare arbetat på Skogsstyrelsen och Jönköpings kommun. Numera är jag egenföretagare på 100%. Två dagar i veckan jobbar jag med satsningen Lövsuccé 2.0, resterande tid sköter jag om de två gårdar jag har i Tenhult och Bankeryd, och ska inom kort även öppna en byggnadsvårdsbutik.

Till styrelsearbetet bidrar jag med min erfarenhet från den offentliga sektorn. Då jag har jobbat både statligt och kommunalt kan jag den världen ganska bra, vilket jag tror kan vara en styrka i det kommande arbetet och de nätverk LRF har dialoger i.

Vad engagerar dig mest?

Hållbarhet och klimatfrågan är något som engagerar mig mycket. Jag vill få samhället att förstå vilken kraft som finns i de gröna näringarna, och att vi blir den naturliga motorn i omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Jag är även intresserad av landsbygdsutveckling och frågor kopplade till det. Grundförutsättningen för att vi ska lyckas med hållbarhetsarbetet är att vi har en bra utveckling på landsbygden, med bredband, entreprenörskap, god service med mera.