Det berör alla slags träffar, möten och utbildningar där vi skulle träffats fysiskt. I den mån det går kommer vi att försöka hitta digitala lösningar till vissa planerade träffar, information om vad som gäller för respektive träff görs separat.

Rekommendationen till kommungrupper, lokalavdelningar och LRF Ungdomen inom LRF Jönköpings län & LRF Sydost är att avvakta med att genomföra några fysiska arrangemang under mars och april. Eftersom situationen förändras hela tiden får vi komma med mer information utifrån utvecklingen.

Efter information från Folkhälsomyndigheten 18/3 så vill vi understryka deras rekommendation om att riskgrupper (t.ex. de som är över 70 år) ska undvika sammankomster/folksamlingar överhuvudtaget. LRF följer denna rekommendation, att personer i riskgruppen inte ska delta i sammankomster inom ramen för LRFs verksamhet. 

För frågor:

Lokalavdelningar: Anna Håkansson, 076-6962879

Kommungrupper: Henrik Sporrong Esbjörnsson, 010-18 44 299 henrik.sporrong@lrf.se

LRF Ungdomen Jönköpings län: Elenore Petersson,  010-18 44 236 elenore.petersson@lrf.se

LRF Ungdomen Sydost: Sarah Ejermark, 010-184 45 05 sarah.ejermark@lrf.se

Vill du som arrangör avboka evenemang Kontakta Utskick och Layout med instruktioner. Telefon: 010-184 40 65, E-post: inbjudan@lrf.se