Vad ska du göra på LRF och vad engagerar dig i dessa frågor?

Mina arbetsuppgifter kommer att handla om äganderätt samt EU-politik för LRF Jönköpings län & LRF Sydost

Jag engageras mycket av båda dessa frågor, äganderätten är för mig en självklarhet och i grund och botten en grund för rättssäkerhet. Men fler och fler vill vara med och bestämma om hur brukande ska ske och vilka intressen som skall tas till vara och värdesättas utöver markägarens. Att bevaka denna fråga och stötta medlemmar ser jag mycket fram emot.

Vad gäller jordbrukspolitiken ser 2020 ut att bli ett mycket spännande år där det är mycket som behöver beslutas för att nästa CAP-period ska kunna sjösättas inom en inte allt för avlägsen framtid. Här blir det mycket spännande att komma in i en fas där det finns möjlighet att samla in synpunkter och vara med och påverka den framtida politiken och stödsystemet.

Vad har du gjort innan?

Jag kommer ursprungligen från Uddevalla och en gård där min far drev ett lantbruk med dikoproduktion och skogsbruk. Efter studier till ekonomagronom i Uppsala där jag träffade min fru flyttade jag till hennes hemmatrakter strax söder om Sävsjö. Där driver vi idag en gård med Ekologisk dikoproduktion, hästavel samt skogsbruk. Senast kommer jag från Ludvig och Co (f.d. LRF Konsult) där jag jobbat sedan 2011, sista två åren som kontorschef i Vetlanda.

Vad ser du mest fram emot på LRF?

Jag ser fram emot att kunna leverera en annan typ av kundnytta, nu i form av stöd till medlemmar och att vara med i olika forum där jag kan bidra till utvecklingen av företag och företagsamhet inom vår näring.

 

Kontakta Dan Sandberg
010-184 42 02

Dan vikarierar för Carin Hoflund (föräldraledig från maj 2020)

Kontaktuppgifter till samtlig personal hittar du här!