- Att informera barn och unga om möjligheterna inom lantbruket är ett av våra viktigaste uppdrag, säger Rose-Marie Winqvist, regionalt ansvarig för barn- och unga inom LRF Jönköpings län och LRF Sydost.
På senare år har debatten kring smak och matursprung tagit fart i samhället. Inte minst under 2020, då stängda gränser och risk för tomma butikshyllor ytterligare satt fingret på vikten av de svensk matproduktion. Intresset för de gröna näringarna har ökat, men fortfarande är det många unga som inte vet vilka möjligheter som finns efter ett avslutat naturbruksprogram.
- Nu gäller det att ytterligare sprida kunskapen om hur det är att vara svensk matproducent, säger Rose-Marie Winqvist.

Digitala träffar

Även om 2020 innebar begränsade möjligheter till kontaktytor mellan lantbruksnäringen och unga så fanns det ljusglimtar. I somras inleddes en serie digitala träffar mellan LRF:s kommun- och arbetsgrupper, som arbetar med ungdomsfrågor. Många barn har idag ingen naturlig koppling till lantbruk och saknar kunskap om hur mat produceras. LRF har en viktig roll i att ge dem kunskap om matens ursprung och de gröna näringarna. Det är viktigt att redan tidigt väcka intresset för sambandet mellan svenskt lantbruk och hållbarhet.
 - I grundskolan är kunskapen arbetet inom lantbruket begränsad och det måste vi ändra på menar Rose-Marie Winqvist. Under mötena har vi bland annat diskuterat projekt som Bonden i skolan, Skogen i skolan, Friluftsåret, Farmer Time och också delgett deltagarna olika goda exempel.

Mycket på gång

Under 2021 är det mycket på gång för att ytterligare väcka intresse för de gröna näringarna på högstadium och gymnasieskolor.  I Mörbylånga ska kommungruppen tillsammans med näringslivet ordna utbildningar för lärare på tre olika skolor i kommunen. Första steget är att bjuda in lärarna till ett gårdsbesök där bonden får visa på gårdens möjligheter att fylla läroplanen.
Flera av de projekt som startades digitalt under förra året ska fortsätta även under kommande år, och förhoppningen är att kunna möta eleverna fysiskt på gården.
- Det finns inget som slår den verkliga upplevelsen, säger Rose-Marie Winqvist.

Text: Lena Elf