Motiveringen lyder:

Jönköpings kommun har tagit ett unikt beslut om att sluta bygga på jordbruksmark. Genom detta framsynta agerande har kommunen visat resten av Sverige möjligheten till en mer hållbar fysisk planering. Ett stopp av byggnation på livsmedelsproducerande mark visar på ansvarstagande, både för nuvarande jordbrukare och konsumenter, men även för framtida generationer. Beslutet visar också att det är politiskt möjligt att ompröva tidigare beslut när samhällsutvecklingen kräver det.”

Regionstämman 2021 arrangerades digitalt och sändes från Elmia i Jönköping. 

 - Jönköping är en kommun som växer med drygt 1500 invånare per år, vilket ställer stora krav att planera för fler bostäder och verksamheter. Att värna om den produktiva jordbruksmark som finns i kommunen är en viktig framtidsfråga för kommande generationer och för en långsiktig hållbar utveckling. Därför har vi tagit ett beslut i kommunfullmäktige om hur vi ska hantera jordbruksmark i framtiden. Nu jobbar vi med en utbyggnadsstrategi samt förändrar vår översiktsplan, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

I samband med priset till Årets Kommun delades även Styrelsens pris för särskild insats ut, som denna gång gick i samma tema. Utmärkelsen gick i år till Göran Locking och Emma Hultman, LRF Jönköpings kommungrupp, för sitt långsiktiga arbete kring jordbruksmarksfrågan.

Ann-Marie Nilsson, Göran Locking, Emma Hultman.JPG

Ann-Marie Nilsson, Göran Locking och Emma Hultman