LRF är en av 12 organisationer som tagit fram regionala skogsstrategier. Småland blev den första regionen i Sverige och nu ska handlingsplanen för strategin revideras och Blekinges skogsstrategi också på god väg att färdigställas.

Mer samarbete inom mångbruk

I de färska skogsstrategierna vill LRF se mer samarbete mellan regionerna och med andra organisationer för att skapa synergieffekter.
- När det gäller samarbete inom det vi kallar mångbruk så är Blekinge ett bra exempel. Där är förekomsten av massaindustri för att förädla virke stor, medan det finns många sågverk i Småland. Med projekt som Skogens Kraft försöker vi hitta möjligheter att samarbeta och utnyttja de här resurserna på bästa sätt, säger Helene Lantz.

Skogens Kraft
LRF-projektet ”Skogens Mångbruk” startade i mars 2020 i samarbete med Jönköpings-, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län. I november bytte projektet namn till “Skogens kraft – för mångbrukare” i Småland, på Öland och Gotland.
Syftet med "Skogens Kraft” är att stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Nätverkande är en viktig del i arbete och, även pandemin till trots, har under 2020 flera fysiska uppstartsmöten och en inspirationsträff hållits utomhus. Ett mångbrukskonvent är satt till september månad och studieresor är planerade att genomföras under året, om smittläget tillåter. 
- De digitala kunskapsseminarier har startat upp igen i januari och nu i mars kommer vi att hålla ytterligare ett om efterfrågan på udda byggnadsvårdsvirke från skogen, säger Jenny Fröberg, projektledare för Skogens Kraft. Vi har också Demogårdsprogrammet som drar igång och kommer att leda till kunskapsöverföring mellan mångbrukare.

Lövsuccé 2.0

Projektet Lövsuccé 2.0 startade 2019 och handlar om att öka andelen lövträd i landskapet. Medvetenhet om behovet av blandskog, både av naturvårds- och klimatskäl har gjort att alltfler skogsägare väljer att satsa på lövträd på sina marker. En viktig del i projektet är att öka kunskapen om hur lövskog ska skötas och förädlas.
- Vi hade hoppats på att kunna arrangera fysiska workshops och studiebesök nu i vår, men på grund av pandemin så går det inte att genomföra, säger Ingemar Arwidsson, projektledare för Lövsuccé 2.0. Men vi planerar nu ett schema i augusti-september och vi har även fått projekttiden förlängd för att det ska kunna genomföras.

Skapa hållbara material

Skogsägare har stora möjligheter att möta framtiden på ett bra sätt, genom att binda koldioxid och skapa hållbara material. Studier visar också att skog och natur i både städer och på landsbygd kan spela stor roll för folkhälsan. Skog är betydelsefullt, men vad är då den största utmaningen för skogsägare idag?
- Vi har kommit till en brytpunkt, där frihet under ansvar ifrågasätts, säger Helene Lantz. Jag känner en stor oro för den strävan som finns att bevara varenda sten från förr. Det måste få lämnas spår av oss också. Som skogsägare har man alltid skogens bästa för ögonen och det finns en stolthet i att få lämna något positivt efter sig.