För att förankra sina nya hållbarhetsmål inledde LRF en samtalskampanj runt om i hela landet i början av 2020. Målet var att prata med medlemmar, beslutsfattare och konsumenter i hela landet om hur de gröna näringarna arbetar med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

- Under vårens VIP-onsdagar för LRF-medlemmar har det vid två tillfällen arrangerats möten på temat klimatberäkningar på gården och regenerativt jordbruk. Syftet är bland annat att inspirera till nytänkande och innovation, berättar Anna Arnesson Bergengren.

Skapat kontakter genom sociala medier och digitala gårdsbesök

Hållbarhetsambassadörerna i LRF Jönköpings län och LRF Sydost har varit en viktig del i regionernas hållbarhetsarbete och genom sociala medier och digitala gårdsbesök har man lyckats skapa kontakter trots den rådande pandemin.

Ett exempel är Emma Hartelius i Mullsjö som gjort en klimatberäkning för sin gård som senare publicerades hos AGFO, ett kunskaps- och mediebolag med fokus på framtidens mat.

- Visst har det varit svårare när det inte funnits möjlighet till fysiska samtal eller att delta på några evenemang, säger Anna Arnesson Bergengren. Men på sina sociala medier kan ambassadörerna berätta om sin dagliga verksamhet och jag vet flera av dem som haft lyckade digitala gårdsbesök.

Intresse från riksdagspolitiker

De digitala aktiviteterna har dominerat även när det gäller annat inom hållbarhetskampanjen i stort. Det har bland annat handlat om digitala tipspromenader och i höstas även ett gårdsbesök “på distans” för riksdagspolitiker.

- Det var ett lyckat besök och jag upplevde ett stort intresse från politikerna när det gäller frågor om hållbarhet inom lantbruket, säger Anna Arnesson Bergengren.

Nu hoppas gruppen av Hållbarhetsambassadörer på en höst av fler fysiska möten med möjlighet till att sprida sitt budskap. Tanken är att kunna delta på exempelvis Ölands skördefest och senare i höst även Elmia Matbruk.

Text: Lena Elf