Tidigare har krav funnits på att anteckningar om vilka transporter som gjorts för att kunna visas upp i samband med en kontroll från tillsynsmyndigheten. Nu ska detta alltså dessutom rapporteras till avfallsregistret. Reglerna är desamma oavsett vilken storlek på jordbruk du har.

Som farligt avfall gäller i princip allt som du som privatperson lämnar i återvinningscentralernas ”specialbod”. Utgå från märkningen på produkten. Exempelvis: Batterier, Kemikalierester, Spillolja, Spackel, Lysrör, viss typ av elektronik. 

Så här skriver Naturvårdsverket på sin hemsida:

”En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. 

Notera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ej ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet. Inom kort kommer tillsynsmyndigheter även att ha tillgång till uppgifterna som rapporterats in till avfallsregistret.”

Gäller verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall och annat avfall.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om reglerna och hur du går till väga för att rapportera. 

LRF jobbar för att få bort registreringen

Naturvårdsverket tog inte med LRF i sin referensgrupp för att se hur det nya avfallsregistret skulle påverka lantbruksföretagare. För påverkar gör det i högsta grad. Det räcker med att äga en lantbruksfastighet för att omfattas av kraven och för enmansföretag blir detta verkligt jobbigt. Senast två dagar efter att man slängt sitt miljöfarliga avfall ska man gå in i avfallsregistret och anmäla detta.

Är lantbruket tillståndspliktigt ska det noteras som tidigare men även registreras i avfallsregistret. Ett dubbelarbete helt enkelt.

– Vi menar att regeringen och Naturvårdsverket har feltolkat direktivet, att EU avser att det huvudsakligen ska omfatta dem som hanterar och transporterar miljöfarligt avfall yrkesmässigt. Man har dessutom överimplementerat i och med att detaljeringskraven i Sverige är högre än vad EU kräver. Och det är oklart om de kräver ett register, men så har regeringen och Naturvårdsverket tolkat det, säger Helena Andreason, jurist på LRF.

Läs mer här

Anmälningsskyldighet till länsstyrelsen

Som företagare är du idag skyldig att anmäla transport av miljöfarligt avfall till Länsstyrelsen. Den som transporterar mängder under 100 kilo eller 100 liter per år behöver lämna in en anmälan (som talar om att man transporterar farligt avfall själv). Den behöver förnyas vart femte år. För den som transporterar större mängder farligt avfall krävs ett tillstånd som ska sökas hos Länsstyrelsen. Dessa regler har funnit länge.

Transport av avfall | Länsstyrelsen Blekinge

Transport av avfall | Länsstyrelsen Jönköping

Transport av avfall | Länsstyrelsen Kronoberg 

Transport av avfall | Länsstyrelsen Kalmar