Enorma resurser

MR Smålands verksamhetsområde har utökats till att för närvarande omfatta Småland, Öland, Blekinge samt nordöstra Skåne. Vi samarbetar givetvis med våra grannringar, Skogsentreprenörerna, Farmartjänst och Maskinstationerna i Skåne. Detta gör att vi idag har tillgång till cirka 250 tunnor, ett antal ”gödsellastbilar”, bufferttankar och pumpar för vattenförsörjning. Vi har även tre brandbilar i resurslistan. En spännande nyhet är att vi också har möjlighet att göra en skotare till en terränggående brandbil med en specialbyggd lastramp.

Samhället får vara med och ta ansvar

Samhällets tillgång till denna enorma resurs som finns på landsbygden kostar idag inte samhället någonting då insatser sätts in där de behövs. Våra utförare får ersättning för sitt arbete under insatsen. Men nu är det dags att samhället är med och tar sitt ansvar för utbildning av arbetsledare och maskinförare, men framför allt den jour vi har dygnet runt under ”skogsbrandsäsongen”. 

Förutom ledningen i MR Småland har vi 13 utbildade arbetsledare lokalt placerade i verksamhetsområdet. Dessa placeras vid en händelse i Ledningscentralen och är länken mellan våra resurser och Räddningstjänsten. Våra arbetsledare fungerar då även som rådgivare kring landsbygdsresurserna. Dessa personer besitter ett enormt kontaktnät tillsammans.

Tillsammans är vi på landsbygden verkligen en resurs att räkna med!

Peråke Nilsson, Verksamhetschef MR Småland

 www.mrsmåland.se