Tre exempel på klimatsmarta investeringar med hjälp av Klimatklivet!


Lantbrukaren Anders Olsson i Tving i Blekinge är först i landet att få pengar från Klimatklivet för att anlägga en eldriven bevattningsanläggning som ersättning för den dieseldrivna. Klicka på bilden för att starta inslaget. Källa: Lantbruksnytt

Anders Ohlsson.JPG

Lennart Andersson på gården Kärret i Halland fick investeringsstöd från Klimatklivet för att byta från olja till biobränsle i sin spannmålstork. Genom denna åtgärd minskade han utsläppen med 80 ton koldioxid per år.

En eldriven fodervagn underlättar det dagliga arbetet på gården för Marie Larsson, som driver ett familjejordbruk i Värmland. Traktorn behövs inte längre på samma sätt, vilket gynnar både miljö, människor och ekonomi.

Om Klimatklivet:

Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. Klimatklivet riktar sig till olika verksamheter, jordbruk är en bland flera.

Insatser inom Klimatklivet syftar också till att få spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Naturvårdsverket, med stöd av yttrande från länsstyrelsen, bedömer ansökningar och redovisningar inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Ansökningsperioder 2021:

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021:

Ansökningsperiod 1: 18-29 januari

Ansökningsperiod 2: 13-27 april

Ansökningsperiod 3: 24 augusti – 9 september

Ansökningsperiod 4: 8-18 november.

Läs mer och ansök hos din länsstyrelse

Om Klimatklivet på Naturvårdsverket

Om Klimatklivet på Sveriges Miljömål.se

Länsstyrelsen Blekinge 

Länsstyrelsen Jönköping 

Länsstyrelsen Kalmar

Länsstyrelsen Kronoberg