300 medlemmar har träffats

Under juni, juli och augusti har vi äntligen kunnat träffas fysiskt och möjligheten att få en grillåda till lokalavdelningsmöten har nyttjats flitigt över hela vår region. Fram till den 9 augusti (senaste avläsningsdatum) hade närmare 300 medlemmar träffats på olika platser i vår stora region, Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län.

Under träffarna har flera av våra förtroendevalda från regionstyrelserna eller/och tjänstepersoner från våra regionkontor också varit närvarande. Det har varit värdefulla möten och de här Sommarkalasen fortsätter i augusti och in i september månad också.

När medlemmar möter medlemmar händer något speciellt!

Jag tar mig friheten att vara lite filosofisk och blir både rörd och inspirerad när jag ser det engagemang som finns ute i vår stora region. I pandemins fotspår har vi haft svårt att träffas fysiskt och det fattas oss när vi inte kan möta varandra på ett enkelt sätt. Jag vet att när medlemmar möter medlemmar så skapas något speciellt. LRF är en medlemsorganisation som är viktig för många som bor på landsbygden och verkar inom de gröna näringarna. Dessutom är våra medlemsföretag viktiga för så många fler utan att de ens vet om det. Vi har ett ansvar att arbeta för att trygga svensk livsmedelsförsörjning, att hela tiden vara inkluderande och att ta ansvar för hållbar utveckling inom alla de grenar som LRF arbetar med.

När medlemmar möter medlemmar händer något speciellt! Era möten, ute i lokalavdelningarna är jätteviktiga. Låt oss hoppas att vi kan fortsätta att mötas fysiskt även senare i höst. Tack alla!

Maria Hjelm Nilsson, medlemsutvecklare LRF Jönköpings län & LRF Sydost

Vill du komma i kontakt med Maria?

Maria Hjelm-Nilsson, maria.hjelm.nilsson@lrf.se 070-870 98 54