Nätverksträffar för förtroendevalda

Inom LRF Jönköpings län och LRF Sydost har flertalet digitala nätverksträffar för förtroendevalda som är intresserade av barn- och ungdomsfrågor och gårdsbesök anordnas. Ännu en träff är planerad att genomföras den 1 december. Är du intresserad av att delta eller får information om kommande nätverksträffar? Kontakta Rose-Marie Winqvist, regionalt ansvarig för barn- och unga inom LRF Jönköpings län och LRF Sydost.

Här tar vi också gärna tips om du har förslag på ämnen som du tycker ska tas upp på nätverksträffarna. Har ni i er lokalavdelning någon utsedd att företräda dessa frågor?

Ett arbete har också initierats för en regional strategi kring gårdsbesök, frågan är under behandling av regionstyrelserna i så väl Jönköping och Sydost. Under året har också en samverksansgrupp med LRF från hela landet träffats regelbundet för att utbyta regionala erfarenheter och få tips och inspiration från varandra om aktiviteter med mera. En samlingssida kring gårdsbesök finns nu på webben.

 

Gårdsbesök och aktiviteter

Ett arbete har också inletts tillsammans med Mörbylånga kommun, där LRF fått förfrågan från kommunens näringslivschef att samordna aktivitet där lärare ska få komma ut på gårdsbesök. Det blir säkerligen i våren.

Ett exempel på aktivitet nyligen är LRF:s lokalavdelning i Åseda, som bjöd in fjärdeklassare från den lokala skolan på studiebesök.

- Vi vill ge eleverna en inblick i hur det är att vara lantbrukare, sa Nils-Magnus Tover till Smålands-Posten i samband med besöket.

LRF-avdelningen sökte och fick del av vindbonusen från Tvinnesheda vindkraftspark, och fick med hjälp av detta möjlighet att bland annat sponsra bussen till skolan. Under besöket berättade de bland annat var maten kommer ifrån, lantbrukets djur och om skogen. De tog också hjälp av materialet från Bonden i skolan, vilket de skickade till lärarna i förväg så att de kunde förbereda barnen.

Matkollo för 5:e klassare

Som en del i Kalmar läns livsmedelsstrategi så anordnas det också ett Matkollo på Gamlebygymnasiet för 5:e klassare i Västerviks kom­mun.

- Detta är första gången detta anordnas och vi hoppas att det kan bli fler längre fram. I detta inledan­de arrangemang så erbjuder vi 15 elever möjlighet att vara med. Här kommer man få lära sig en massa om mat; var den kommer ifrån, hur det produceras och tillverkas, varför det är viktigt att man äter mat, att kroppen behöver mat av olika slag för att må bra och en massa andra saker. Vi kommer också att tillaga all mat vi ska äta, vi ska baka och duka vid alla måltider. På ett kollo så sover man kvar och hittar på roliga saker ihop, så det blir det också, berättar Rose-Marie Winqvist.

I Kalmar läns livsmedelsstrategi arbetas det även för att ta fram ett projekt med inriktning barn och unga. I arbetsgruppen finns lärare, kostchefer, rektorer, dietist, lantbrukare med flera. Det är ett brett batteri med människor i arbetsgruppen och många olika kunskaper.

LRF Ungdomen Jönköpings län

I våras bjöd LRF Ungdomen i Jönköpings län in till ett antal digitala träffar. Bland annat med Lantmännen, Aktiespararna och en träff om skördeläget.

Till hösten planeras nu för en skogsträff och studiebesök på gård. Ungdomen kommer också medverka på Gårdsrundan den 11-12 september, och finnas med på plats både i Säby och i Glömsjö. Läs mer om Öppna gårdar och gårdsrundan här!

Följ aktiviteterna på Facebook-sidan!

LRF Ungdomen Sydost

LRF Ungdomen i Sydost har många aktiviteter på gång i höst. Bland annat rullar Motionshjälpen”, där medlemmar som har idéer har möjlighet att höra av sig för att få hjälp och tips kring att skriva en motion i ämnet.

Nu närmast i höst planeras för en Styckningskurs och studiebesök på Ekovilt, gårdsbesök med social aktivitet på norra Öland med mera.

Följ aktiviteterna på Facebook-sidan!

Kontakta oss:

Rose-Marie Winqvist, regionalt ansvarig för barn och ungdomsfrågor, LRF Jönköpings län & LRF Sydost, 010-18 44 496, rose-marie.winqvist@lrf.se

Eleonor Nilsson, regionstyrelsen LRF Sydost, 070-6968724, elleniflaka@hotmail.com

Elin Hagelsås, regionstyrelsen LRF Jönköpings län, 0730575904,  elin_e92@hotmail.com

Filip Axelsson, ordf. LRF Ungdomen Sydost, 076-8433577, filip@axelssonsiaby.se

Evelina Gustafsson, ordf. LRF Ungdomen Jönköpings län, 0767754624, evegus2000@icloud.com