Vi kommer alltid behöva äta mat, oavsett om det är mer växtbaserat eller om det är animaliebaserat. Och skogen är en del av lösningen för att fasa ut fossila material till förnyelsebara.

Oavsett produktionsgren är vi alla del av ett kretslopp och vi behöver varandra. Vi behöver foder till djuren och vi behöver gödsel till växterna. Jag skulle önska att alla såg det sambandet och att det ena inte utesluter det andra. Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges miljömål, och enligt länsstyrelsen hör de svenska betesmarkerna och ängarna till de artrikaste i världen, räknat per kvadratmeter. Här finns också ett stort antal rödlistade arter, arter som riskerar att dö ut om betet och slåttern upphör. För att Sverige ska klara att nå målet med ett rikt odlingslandskap är det viktigaste att det även fortsättningsvis finns jordbruk i hela landet.

Vill vi kunna blicka ut över vårt öppna landskap även i framtiden behöver vi djur som betar, annars växer det igen.

Det finns hur många arbetstillfällen som helst inom de gröna näringarna, och jag tror verkligen på att det finns mängder med möjligheter, bara våra politiker är överens om att vi behöver värna om vilken framtid vi vill ha! Snart är det dags för vårt årsmöte 26/11. Då väljs ny styrelse för året 2022. Följ oss gärna på vår Facebook-sida.

// Evelina Gustafsson
Ordförande LRF Ungdomen Jönköpings län