Efter klimattoppmötet i Glasgow var alla överens. Ska vi vända utsläppskurvan måste många länder och sektorer göra mycket mer och snabbare. Men samtidigt som vi står med ena benet mitt i en klimatkris, är vi på väg in i en begynnande global matbrist. Kostnaderna för att producera mat har fullständigt exploderat den senaste tiden.

Det är både viktigt och riktigt att konsumenter betalar ett högre pris för mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt med respekt för både djur, klimat och natur. Men att förlita sig på att handeln tar ut hela kostnadsökningen på konsumenterna är inte realistiskt.

Dessutom måste snabbare prishöjningar i Sverige vägas av mot risken för ökad matimport. Import som många gånger varit förbjuden att producera i Sverige och import som gör större skada för klimatet och är sämre för hälsan.  

LRF Jönköpings län vill att dagens politiska styrmedel ska vara mer flexibelt. Att ge premier så att konsumenter ställer om till elbil är bra. Men hur ska vi här i länet, som producerar maten ställa om? Det finns ju inga eltraktorer. Klimatåtgärderna måste anpassas för matproduktionen redan från början.

Den svenska regeringen behöver visa beslutsamhet. För oss är det viktigt att stödpaketet har en tydlig hållbarhetsprofil. De många investeringar som gjorts av enskilda lantbrukare för en hållbar omställning på våra gårdar får inte ha varit förgäves. Därför har vi lämnat över ett förslag till regeringen på sex punkter: 

  1. Styrmedelsanalys: Regeringen bör göra en skyndsam konsekvensanalys av de befintliga styrmedel som påverkar lantbrukarnas lönsamhet negativt.
  2. Jordbruksavdrag: Gör en grön skatteväxling där ett nytt skatteavdrag ersätter dagens skattenedsättning på diesel.
  3. Återbetalning av dieselskatten: En kortsiktig förstärkning av det befintliga återbetalningssystemet för jord- och skogsbrukare.
  4. Tillfälligt riktat stöd till lantbruket: Utformas som 2018 års stöd vid extremtorkan.
  5. Biopremie för biodrivmedel: Ett stöd när rena biodrivmedel används i lantbruket.
  6. Riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar: Riktat investeringsstöd eller utvidgade gröna statliga kreditgarantier.

Vi lantbrukare i Sverige är i den absoluta tätpositionen inom djurhälsa och hållbar matproduktion, och vill fortsätta att jobba för att bli ännu mer hållbara och minska vårt fossilberoende ytterligare.

Så hjälp oss nu politiker att få det här till stånd! Görs inget nu så kommer vår inhemska livsmedelproduktion minska och importen öka. Maten är vårt gemensamma ansvar.

 

Anders Friberg, regionordförande i LRF Jönköpings län