Det var strålande fint väder när Moderaternas buss anlände till skogen i Burseryd. Just nu är Ulf Kristersson ute på en turné i landet. Turnén inleddes i Stockholm med verksamhetsbesök och har sedan fortsatt till Trollhättan, Göteborg, Burseryd och Växjö.

Skogsägaren har känslan för sin skog

På agendan för träffen stod naturvärden, strandskydd, äganderätt/brukningsrätt och framtid.

- Det vi förmedlade till Ulf Kristersson var skogsägarens känsla för sin fastighet och hur stor roll den spelar. Det handlar om att känna tillfredställelse för att skapa, bevara och vårda naturvärden, samtidigt som skogen också ska ge skogsägaren försörjning med en lönsam virkesproduktion. Det budskapet hoppas vi gick fram, säger Christina Nyemad från regionstyrelsen.

Brukanderätt, sociala värden och klimatnytta

Johan Nyman arbetar till vardags som Skogsrådgivare på Hushållningssällskapet, och han inledde med att presentera sig själv och sin syn på sitt skogsägande. Han belyste problematiken som är idag och hur skogsägaren själv skapar naturvärden av intresse, men också hur dagens regler kan skapa oro för att bli av med brukanderätten om man gör goda insatser. Något som helt enkelt blir kontraproduktivt. Hur gör vi för att fortsätta få bruka den hållbara resurs som skogen är?

- Vi tittade på några exempel där jag valt att inte bruka skogen så hårt, vad det betyder och vilka risker det kan innebära. Vi pratade också om skogens sociala värden med friluftsliv och turism, men också om strandskyddet, säger Johan Nyman.

TOM01075.jpg

Under besöket uttryckte moderatledaren sin förståelse för skogens klimatnytta, och även problematiken med dagens skogspolitik i EU där de inte förstår de svenska förutsättningarna. I samtalen framkom det också att det blir fel incitament för att bevara och värna naturvård genom att skapa oro hos skogsägaren för att bli fråntagen sin brukanderätt. Här gäller det att skapa rätt incitament, menade Ulf Kristersson.

Läs mer i artikeln i Värnamo Nyheter (OBS: betalvägg)