– Den svenska rovdjurspolitiken är tydlig med att tamdjurshållning inte påtagligt ska försvåras av rovdjursstammen. Rovdjurstrycket får inte vara så högt att det blir omöjligt att bedriva en normal lantbruksverksamhet med tamdjur. Nu har den gränsen dessvärre passerats i det här området, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LÄS MER: Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt

Fårskötseln är viktigt både för biologisk mångfald, öppna landskap och möjligheten till utkomster för lantbrukare. På gården Molstaberg har man bedrivit fårskötsel i över 40 år, och föder upp ekologiska lamm som är högt uppskattade av konsumenterna. Men nu är verksamheten allvarligt hotad av vargattackerna. Molstaberg är även klassat som nyckelbiotop och genom att hålla betande djur bibehålls ett kulturlandskap.

Lagt stora belopp på instängsling

Sedan 2016 arbetar gården med en instängslingsplan i samförstånd med länsstyrelsen för att skydda fåren mot rovdjursangrepp. Gårdsägarna har lagt ned ett stort arbete och investerat höga belopp för att stängsla in fårhagarna. Detta har tyvärr inte hjälpt. Vid de senaste attackerna tog sig vargar in genom rovdjurssäkrade stängsel.

Gården ligger i det så kallade Sjundareviret och har sedan 2015 fått över 170 djur dödade i elva olika vargangrepp. Reviret ligger precis på gränsen mellan Mälardalens och Sörmlands regioner och LRFs båda regioner har engagerat sig djupt i ärendet tillsammans med LRF centralt och Svenska Fåravelsförbundet. 

"Resultat av politiska beslut"

– Spridningen av stora rovdjur idag är resultatet av politiska beslut. Vi har därför krävt att staten ska bekosta skyddande åtgärder för att viktig lantbruksverksamhet ska kunna ha förutsättningar att fungera. Händelserna de två senaste dygnen visar tydligt att vargarna i Sjundareviret är ett hot mot gårdens hela existens och att åtgärder måste sättas in omgående för att förhindra ytterligare allvarliga skador, säger Palle Borgström.

Den drabbade familjen har tillsammans med LRF bett om ett snabbt beslut från länsstyrelsen om skyddsjakt på vargarna inom hela reviret.  Inom Sjundareviret, där varg etablerades 2014, finns ytterligare ett femtiotal djurhållare med hästar, nötkreatur och får.

"Går stick i stäv med livsmedelsstrategin"

Vargfrågan är fylld av motsättningar och debatten är sällan sansad. Som drabbad djurägare är det också förknippat med starka känslor att oroa sig för sina djur, behöva ta hand om de döda och skadade och samtidigt hantera de ekonomiska förluster vargangreppen medför.

– Utsatta fårbönder känner en stor oro och i värsta fall är risken att de tvingas avveckla sin verksamhet, med svåra ekonomiska konsekvenser för de drabbade familjerna. Det här går stick i stäv med riksdagens beslutade livsmedelsstrategi som har som mål att öka livsmedelsproduktionen i Sverige, säger Palle Borgström.