Länsstyrelsen i Västmanland informerar om rovdjur och viltskadeersättningar.

För att rapportera och anmäla rovdjursangrepp har Länsstyrelsen i Västmanland utarbetat en kort information där det är viktigt att angreppet rapporteras så fort möjligt. Informationen nedan berör också möjligheterna av att använda sig av §28 i jaktförordningen.

Läs mer i PDF dokumentet här på sidan.

Observera att ersättning för skador och kostnader i samband med att djur skrämts av rovdjur och rymt från en inhägnad hage också kan utgå om det efter att länsstyrelsens  besiktning påvisar färska rovdjursspår.  

Länsstyrelsen vill också informera att de senaste årens ökade grödskador av  fåglar framförallt tranor, svanar, kanadagäss, m.fl  ger möjlighet till ersättning efter besiktning.

För ev. mer information, vänligen kontakta;
Länsstyrelsen Västmanland, Sofia Sollenberg 010-224 95 01

LRF Mälardalen, Håkan Lindström, Verksamhetsutvecklare, 0171-41 76 37 hakan.lindstrom@lrf.se