Pengar

Åtgärder mot mjölkkrisen

Mälardalen LRF kraftsamlar nu för stötta svensk mjölkproduktion. Både på nationell och regional nivå planeras en rad olika aktiviteter

Satsningar i Mälardalen

 
Erfagrupper-mjölk
Med start i början av oktober kommer inbjudan om medverkan i ERFA-grupper för mjölkproducenter. Här ges möjlighet att utvecklas tillsammans med andra mjölkföretagare, se hur andra arbetar och få perspektiv på sin egen verksamhet. Syftet med gruppen är att dela med sig av kunskap, erfarenhet och att fånga upp nya idéer. Vi besöker varandras gårdar och träffas varannan månad.

Är du intresserad?
Kontakta LRF Mälardalens företagsutvecklare, Viktoria Östlund. 0717-41 76 36 eller viktoria.ostlund@lrf.se

Konsumentaktiviteter med fokus på svensk ost
Mjölkbönderna har ett starkt stöd i den allmänna opinionen och många konsumenter vill dra sitt strå till stacken. Redan idag köper många svensk mjölk, men vi behöver öka kunskapen om ost och andra mejeriprodukters ursprung för att guida konsumenterna att fråga efter, och välja, svenskt i butiken. På de redan inplanerade aktiviterna Matologi, ett matevent i Stockholm den 29/8 och på Jorden och skogen i stan 9-10 /9 kommer LRF Mälardalen att lyfta ost och mjölk som temafrågor.

Bankmöte
Det finns planer på ett bankmöte under hösten för att lyfta frågor kring mjölkböndernas likviditetsproblem i spåren av mjölkrisen. Mer information om detta kommer längre fram.

Omsorgsgruppen
Det är många bondekollegor som har det riktigt tufft nu. Håll koll på din granne och om du ser att eller vet någon som mår dåligt och har det svårt nu, tveka inte att kontakta LRF Mälardalens omsorgsgrupp. Här finns stöd att få. Alla samtal och kontakter sker i förtroende. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Satsningar på riksnivå


LRFs åtgärdslista
Följande åtgärder ser LRF krävs från politiken:

1. Akuta åtgärder för likviditetsförbättring

Just nu lanseras ett paket med likviditetsförbättrande åtgärder i Frankrike – svenska politiker behöver ta liknande initiativ.

- Använd de så kallade de-minimis-reglerna för likviditetshöjande åtgärder på 15 000 Euro till mjölkbönderna under en treårsperiod. Stödet kan ges vid ett tillfälle. Totalt skulle stödet motsvara cirka 600 miljoner kronor för Sverige, vilket motsvarar 20,3 öre per kg mjölk.

-Löftet om statliga lånegarantier måste verkställas. Beslut om medel från staten är fattat i Vårbudgeten. Nu behöver systemet färdigställas så fort som möjligt så att mjölkföretagen kan ansöka om lån.

-Möjligheten att få respit och uppskov på skatter och avgifter ska utredas.

2. EU-stöd i tid
Det är en självklarhet att gårdsstödet och ersättningarna inom landsbygdsprogrammet ska betalas ut så tidigt som EU:s regelverk tillåter. Alla förseningar blir kritiska och byråkrati får inte stå i vägen.

3. Ökad återbetalning av dieselskatten
Det är oerhört viktigt att regeringen står fast vid beskedet i vårbudgeten om en återbetalning till lantbruksföretag av dieselskatten – och dessutom ökar den till 3 kronor/liter.

Enligt regeringens vårproposition höjs återbetalningen av dieselskatten under 2016 till 1,38 SEK per liter. LRF:s utgångspunkt är en höjning av den totala återbetalningen under 2016 till 3,00 SEK per liter lantbruksdiesel. Detta skulle innebära en ytterligare återbetalning med 1,62 SEK per liter. Dieselförbrukningen på svenska mjölkgårdar varierar stort. Med en ytterligare återföring av dieselskatt med 1,62 SEK per liter diesel skulle detta ge ytterligare 69-86 miljoner SEK för mjölksektorn eller 4-5 öre per kg mjölk.

4. Miljö- och djurvälfärdsersättning för mjölkbönder
Vi har en beteslag i Sverige som medför merkostnader. LRF arbetar för att lagen måste förenklas och moderniseras och vi har krävt att det ska räcka med 60 dagars bete i hela Sverige samt att det ska vara möjligt med undantag från beteskravet i besättningar med ladugårdar med hög djurvälfärd. Politikerna har inte visat något intresse för våra krav och då måste merkostnaden kompenseras om inte svensk mjölkproduktion ska slås ut. I Finland – som inte har någon lag – går också de flesta mjölkkor på bete sommartid, men till skillnad från i Sverige får de finländska mjölkbönderna ekonomisk ersättning. Svenska bönder behöver en liknande ersättning på 1 500 kr per mjölkko per år.

Dessutom driver LRF i Bryssel tillsammans med andra bondeorganisationer:

- Höjda interventionspriser
EU kan köpa in smör och skummjölkspulver för att stötta marknaden. Prisnivån för dessa offentliga inköp har inte ändrats de senaste 10 åren. Interventionspriset behöver lyftas temporärt, vilket skulle skapa ett prisgolv i marknaden och minska spekulationerna om ytterligare prissänkningar.

Frågor?

Om du har frågor eller funderingar kring LRF:s arbete är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter till personal på kontoret och förtroendevalda i regionstyrelsen hittar du under rubriken Kontakt på LRF-regionens sida.