En heldagskonferens om arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Torsdag 29 oktober kl. 9.30–16 på LRF, Franzéngatan 6, Stockholm. Lokal: Vetet

Program:
09.30 Fika
10.00 Välkomna och introduktion
10.10 Vad är arbetsplatsförlagt lärande? Hur skapar vi tydlighet i relationerna företag – elev – skola?
Förberedelse inför, genomförande, återkoppling och avslut av arbetsplatsförlagt lärande.
Anette Levin och Bengt Weidow, Skolverket
12.00 Lunch
13.00 Arbetsmiljö – Arbetsmiljöverkets krav och riskbedömning.
Torsten Ivarsson, arbetsmiljöutvecklare SLA
14.00 Hur kan praktiktiden bli meningsfull för såväl elev som företag. Dina rättigheter och skyldigheter
som praktikvärd. Hur kan du som företagare vara med och påverka yrkesutbildningen lokalt?
Anette Levin och Bengt Weidow, Skolverket
15.00 Fika
15.30-16.00 Sammanfattning och avrundning

Det kan på ett par övningar underlätta om du har tillgång till läsplatta eller dator, men annars fungerar det
också med mobil.

Anmälan senast 12 oktober till malardalen@lrf.se eller 0171-41 76 34.

Frågor? Kontakta Helena Isakson, LRF, helena.isakson@lrf.se, 072-981 12 69.

Deltagandet är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.
Arvode med 1000 kr exkl. moms samt reseersättning med max 1500 kr per deltagare utgår till arbetslivets
representanter. Resor med bil ersätts med 18.50 kr per mil. Antalet platser är begränsat.

Vägbeskrivning: Tunnelbanans blå linje mot Akalla/Hjulsta till Stadshagen, uppgång Mariedalsvägen.

Varmt välkomna!

Hästnäringens, naturbrukets och skogsbrukets yrkesnämnder

LRF

Skolverket