LRF Mälardalen bjuder in till skogsdag lördag 3 oktober kl. 9.30-15.45 i Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, i Västerås med efterföljande bussexkursion

Skogsdagen innehåller relevant och uppdaterad information av framstående föreläsare inom följande områden:

  • Historisk utveckling och val av skötselmetoder
    Erik Valinger, professor inst. för Skogens ekologi och skötsel, SLU  
  • Lagkrav med avseende på miljöhänsyn och återbeskogning Magnus Viklund, chef tillsynsenheten, Skogsstyrelsen  
  • En adaptiv lärande klövviltförvaltning – Minskar betestrycket?
    Anders Wetterin, expert, jakt och vilt, LRF Riks  
  • Skogsägandets villkor och åtgärdsval i en växlande marknadssituation
    Sture Karlsson, VD, Mellanskog


Vi avrundar dagen med en bussexkursion till brandområdet i Västmanland där 17 000 hektar skog brann ned i augusti 2014.

Anmälan senast 29 september till medlemsservice@lrf.se, 020-44 44 33. Max två deltagare per skogsfastighet.

Kostnadsfritt! Vi bjuder på kaffe, lunch, föreläsningar och bussexkursion.

Frågor? Kontakta Per Nyström, LRF Mälardalen, 070 - 521 54 56