LRF och SV har tillsammas arbetar fram studiematerial inom bland annat föreningsutveckling, biodling, jakt och vildsvin. Men låt inte det begränsa er! Vill ni lära mer om något annat kan ni göra det i studiecirkel. Alla SV-avdelningar erbjuder också kurser inom motorsågskörkort, röjsågskörkort och jägarexamen.

”Hur ska vår livsmedelsproduktion framöver få sitt rätta värde?”, ”Tema vindkraft”. Det är två möjliga rubriker för en föreläsning eller SV Arena. Självklart finns det många fler ämnen som behöver diskuteras. En SV Arena är en större föreläsning med efterföljande samtal som LRF och SV kan ordna tillsammans.

När en lokalavdelning samverkar med SV kan de bidra med kunnande och administrativt stöd vid anordnandet av studiecirklar, cirkelledarutbildningar, material¬produktion och kulturarrangemang.

Vill ni rekvirera en studiehandledning?
Är ni intresserade av utbildningar för föreningar?
Har ni saker på gång som ni vill göra i samverkan med SV?
Undrar ni över något? Tveka inte att kontakta SV:

SV Stockholm, Christina Ihrén christina.ihren@sv.se
SV Stockholms län, Bo Carlqvist bo.carlqvist@sv.se
SV Uppsala län, Charlotte Folin charlotte.folin@sv.se
SV Västmanland, Monica Stolpe-Nordin monica.stolpe-nordin@sv.se