LRF Mälardalen genomförde en skogsdag lördag 3 oktober i Västerås där förmiddagen innehöll föreläsningar inom följande områden:

• Skogsskötsel, en historisk överblick, Erik Valinger, professor SLU
• Föryngring och naturvård, Magnus Viklund, Chef tillsynsenheten, Skogsstyrelsen
• Förvaltning av klövvilt, Anders Wetterin, viltexpert, LRF Riksförbund
• Skogsägande med hänsyn till virkesmarknaden, Sture Karlsson, Vd, Mellanskog

(För mer information om föreläsningarna, se ppt-presentationer till höger.)

Därefter bjöds på smörgåstårta till lunch innan ett par bussar tog de ca 90 deltagarna på en rundtur  till det stora brandområdet i Västmanland som brann i augusti 2014. Under bussresan berättade Sture Johansson, LRF Mälardalen, respektive Elisabet Petterson, Färnebo-Fläckebo LRF, mer om brandens förlopp och konsekvenser för skogbruk och markägare i området.  

Dagen bjöd på fint väder och deltagarna ville gärna se liknande aktiviteter ett annat år!

Håkan Lindström
0171-41 76 37