Pressmeddelande
Sedan i somras har en och samma djurhållare inom det så kallade Sjundareviret fått cirka 70 får dödade av varg vid 10 tillfällen och ytterligare två-tre djurhållare har drabbats av angrepp. Djurhållare inom området är på grund av det stora antalet angrepp satta under stor press och stor oro och tyvärr har den ansvariga myndigheten, länsstyrelsen i Stockholms län, inte tagit beslut om skyddsjakt. LRF Mälardalen kräver därför i en hemställan till länsstyrelsen att de på eget initiativ skyndsamt, och utan försvårande villkor, tar beslut om skyddsjakt på vargarna i reviret.
Angreppen på tamdjur har, förutom en känslomässig påfrestning, medfört såväl ekonomiska förluster som ökade kostnader. Fårnäringen är redan utan vargens påverkan starkt pressad vad gäller lönsamhet. De bekräftade angreppen innebär ökade kostnader för såväl de djurägare som drabbats av angrepp som för andra djurägare i området. 
 
– Vi anser att det med anledning av vargförekomsten i området och de angrepp som skett föreligger en stor risk för att den redan inträffade allvarliga skadan förvärras och att det är stor risk för att angreppen fortsätter under nästa års betessäsong säger Sture Johansson, ordförande för LRF Mälardalen och fortsätter
– Alfahannen och årets valpar har vid det här laget fått stor rutin och erfarenhet på att angripa får, vilket starkt talar för att angreppen kommer att fortsätta kommande säsong med uppenbar risk för allvarlig skada. Länsstyrelsen bör därför omedelbart besluta om skyddsjakt på vargarna.
LRF Mälardalen anser med anledning av att risk föreligger för att den allvarliga skada som redan uppkommit kommer att förvärras ytterligare att skälen för att meddela beslut om skyddsjakt enligt Jaktförordning (1987:905) 23 a och b §§ är uppfyllda och att Länsstyrelsen i Stockholms län omedelbart bör besluta om skyddsjakt på eget initiativ. 
 
I samband med de senaste angreppen har Länsstyrelsen i Stockholm polisanmält den djurhållare vars får angripits 10 gånger för brott mot djurskyddslagen. 
 
– LRF Mälardalen anser att det är djupt olyckligt att djurhållaren med familj förutom angreppen och det merarbete och den oro som dessa förorsakat även måste hantera en sådan här åtgärd. Vi lider verkligen med familjen, avslutar Sture Johansson.
Av hänsyn till familjen och med anledning av att sekretess råder runt polisanmälan och undersökningen hänvisar LRF Mälardalen till djurhållarens juridiska ombud för vidare information och kommentarer om det enskilda ärendet. 
 
För mer information om LRF Mälardalens hemställan om skyddsjakt, kontakta LRF Mälardalens ordförande Sture Johansson: 070-560 02 94