LRF Mälardalen har begärt att länsstyrelsen i Stockholms län på eget initiativ tar beslut om skyddsjakt på varg inom Sjundareviret.

Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt
Djurhållarna som verkar inom området har ställts inför en mycket allvarlig situation på grund av den stora skada som angreppen medfört och den oro som en vargetablering innebär. LRF Mälardalen ser en stor risk för att angreppen kommer att fortsätta under nästa betessäsong på grund av den erfarenhet och rutin som alfahannen och valparna har vad gäller att angripa får. Tyvärr har länsstyrelsen meddelat att någon skyddsjakt på myndighetens initiativ inte är aktuellt i dagsläget. LRF Mälardalen fortsätter att bevaka utvecklingen i området och kommer fortsätta att agera.

Polisanmälan
Under hösten polisanmälde länsstyrelsen i Stockholms län de djurhållare vars verksamhet drabbats av ett stort antal angrepp på får och gjorde gällande att de inte utövat tillräcklig tillsyn. Glädjande nog meddelade åklagaren i ärendet nyligen att förundersökningen är nedlagd.

LRF har följt händelseutvecklingen med stort intresse. Bland annat publicerades en debattartikel i ämnet som samtliga LRF:s regionordföranden skrivit under i Land Lantbruk fredagen den 4 december samt i regional media. Läs debattartikeln här: Nytt rekord i byråkratisk oförståelse

Föreläggande
Tyvärr är inte följetongen slut här. I förra veckan valde länsstyrelsen att förelägga djurhållarna med stöd av djurskyddslagen. Enligt föreläggandet ska djurhållarna utreda en mängd olika saker för att eliminera eller minska risken för angrepp och därmed inte utsätta djuren för onödigt lidande. LRF är mycket besvikna på länsstyrelsen och på det sätt de väljer att hantera det här ärendet. Istället för att besluta om skyddsjakt på dessa skadegörande vargar väljer de att lägga hela ansvaret på ett enskilt företag. Detta är fullständigt oacceptabelt. LRF arbetar på bred front i frågan för att dels försöka påverka länsstyrelsen i ärendet och dels genom att stötta djurhållarna och deras juridiska ombud. LRF samarbetar även med fåravelsförbundet i frågan.

Djurhållarna har i dagarna fått besked om att länsstyrelsen beviljar ersättning för de angripna fåren om 280 000 kronor.

Enskilda djurhållare ska inte betala för statens hållande av rovdjur
LRF har en mycket tydlig uppfattning om vilka krav som kan ställas på djurhållare vad gäller djurskyddslagsstiftning och rovdjur. Det är inte enskilda djurhållare och företag som ska betala samhällets kostnader för hållande av rovdjur. Djurhållare har skyldighet att hägna in sina tamdjur på så sätt att de håller sig innanför stängslet. Det är inte djurhållarens ansvar att stänga ute statens vilt.

Rovdjurspolitik på låtsas. Läs ett uttalande av riksförbundsordförande Helena Jonsson och vice ordförande Sven Erik Hammar