Per blev invald i styrelsen 2011. Han driver Hejsta Gård i Hölö utanför Södertälje sedan 1997 då han köpte gården som innefattar 90 hektar skog och 40 hektar åker. Han är 51 år, gift med Lena och har två döttrar, 20 och 17 år gamla, till familjen hör också terriern Sigge.

Skog och trädgård
Per har ägnat sig åt skog och trädgård hela livet och är utbildad inom skog och jordbruk. På gården har han tidigare odlat grönsaker på friland och senare bedrivit växthusodling med sallat och kryddor i kruka. 2012 sålde Per företaget Hejsta Växthus, som då hade 15 000 kvadratmeter växthus och tjugo anställda. Nu består gårdens verksamhet av skogsbruk och framställning av ekologisk näring till växthus.

Vad vill du med uppdraget som ordförande om du blir vald?
– Självklart är arbetet med LRF:s grundfrågor som äganderätt och regelförenklingar gentemot myndigheter och beslutsfattare viktigt, men ibland behöver vi tala om att saker och ting är bra också, säger Per.

– Vi behöver då och då tänka på att vi lever i den bästa av världar. Vi har aldrig haft det så bra som nu. Det behöver vi tänka på ibland och också berätta.

Företagarfrågorna viktiga
Företagarvillkor ligger Per varmt om hjärtat och han betonar hur viktiga företagarfrågorna är.

– Man ska som företagare få hålla på med vilken verksamhet man vill – grisar, kor, grävmaskiner eller vad som helst – utan hindrande regler och kontroller.

– Om tio år tror jag inte det är någon diskussion längre, då handlar det bara om att producera mat. Vi ser nu kulmen på kontrollsamhället gentemot ägande och brukande, tror Per. I framtiden kommer det vara andra typer av kontroller, som att vi måste producera livsmedel på all brukbar mark. Det kanske blir straffbart att inte bruka marken.

Kontrollhysteri
LRF:s största styrka är den tyngd och trovärdighet som organisationen besitter. Den största utmaningen är att få stopp på kontrollhysterin och alla förståsigpåare som lägger sig i företagarnas verksamhet, menar Per.

Varför vill du bli ordförande?
– Jag tror att jag kan bidra till förändring. Jag har tid, kraft och kompetens för uppdraget. Mina styrkor är att jag är bra på att tala och skriva. Jag är inte rädd för att vara tydlig och framföra åsikter och fatta beslut. LRF förändras bäst inifrån, genom medlemmar som vill uppnå förändring. Inte genom de som missnöjda står utanför och klagar.

Roberth Kihlin är valberedningens ordförande, varför tror ni att Per skulle bli en bra ordförande?
– Han har en bred kompetens, är orädd och kan ge tydliga svar. Han är kommunikativ och kan prata med alla. Vi tror att han kan samla styrelsen, få med alla och vara en fanbärare som går i täten. I valberedningen har vi en lista med kriterier vilka egenskaper och förmågor en ordförande bör ha och Per uppfyller dem, säger Roberth.

Väl förberedda
Roberth berättar att valberedningens arbete pågår hela året och de har sedan januari vetat att nuvarande ordförande kommer att sluta nästa år.

– Vi har varit väl förberedda på situationen att ta fram ett förslag till ny ordförande. Vi har också alltid successionstanken levande när vi varje år intervjuar styrelseledamöterna.

Tre nya ledamöter nominerade
Under hösten har hela valberedningen träffat varje ledamot enskilt och har också intervjuat ett antal externa kandidater för att ersätta de tre ledamöterna som slutar. Utöver ordförande Sture slutar också Per Nyström och Petter Ström. Den 18 januari tog valberedningen beslut om vilka som nominerades till de lediga posterna, det är Åsa Sikberg, Österlövsta LRF, Tierp, Elisabet Pettersson, Färnebo- Fläckebo LRF, Sala, och Katarina Eningsjö, Härnevi LRF, Enköping.

Förslagen ska vara förankrade
I höstas skickade valberedningen ett brev till alla lokalavdelningar och kommungrupper i regionen med frågor om vem de skulle vilja se som ny ordförande och vilka egenskaper de anser att en ordförande bör ha samt bad dem ge förslag på kandidater att intervjua till regionstyrelsen.

– Vi fick många svar och engagemanget var stort i frågan. Vi anser att det är av största vikt att nomineringsprocessen till alla valbara poster sker i demokratisk anda. Det står i vår uppdragsbeskrivning att alla förslag vi lägger fram ska vara väl förankrade i medlemsleden, avslutar Roberth.

Stämman fattar beslut
Regionförbundsstämman fattar beslut om ny ordförande och väljer nya ledamöter den 18 mars. Valberedningen står till förfogande för medlemmarnas frågor fram till dess. Välkommen att kontakta Roberth Kihlin på hallstaberg@telia.com eller 070-572 12 77

Sofia Weimarck