LRF Mälardalen tar bladet från munnen och beskriver verkligheten precis som den ter sig för många av våra medlemmar. Myndigheters maktmissbruk och tjänstemäns dolda agendor hotar de gröna näringarnas framtid och måste bekämpas. Släckta företagargnistor är ofta omöjliga att väcka till liv igen och känslan av maktlöshet inför myndigheters orättfärdiga bedömningar och beslut gör att ladugårdar står tomma och marker läggs i träda. Skogsägare som i generationer lagt ner själ och hjärta i sitt skogbrukande pekas ut som miljömarodörer om de vill fortsätta bruka sin egen skog. Skall de gröna näringarna kunna bidra med fossilfri energi och säkra livsmedel i ett hållbart samhälle är en grundförutsättning att lagar och regler även respekteras av de myndigheter som kontrollerar våra verksamheter.

Uttalandet antaget vid LRF Mälardalens regionförbundsstämma i Enköping 18 mars 2016

För mer information, kontakta:
Per Pettersson, ordförande LRF Mälardalen, 073-929 26 46
Jan-Erik Andersson, styrelseledamot LRF Mälardalen, 070-515 66 30