Jordbruksverket har meddelat att det inte kommer att vara möjligt för länsstyrelserna att registrera och handlägga pappersansökningar i datasystemet förrän 30 juni 2016. Det innebär att de som sökt via pappersblankett och inte kompletterar med en ansökan via e-tjänsten får vänta med beslut om stöd till efter 30 juni 2016. Länsstyrelsen kommer att byta ankomstdatum på ansökan som kommer via e-tjänsten till det ankomstdatum som pappersansökan fått sedan tidigare.

Uppdatera ansökan om stöd
Ni som har ansökt om stöd har via brev fått uppmaning av Jordbruksverket att gå in via e-tjänsten på Mina sidor och uppdatera er ansökan genom att spara den och skicka in den igen. Vissa av er kommer då att få en uppmaning om komplettering av vissa frågor i matrisen som ska besvaras och i förkommande fall bifogas med en bilaga digitalt. Andra kommer inte att få någon uppmaning om komplettering, vilket beror på att de redan har varit inne i e-tjänsten och har gjort någon ändring. Anledningen till denna uppmaning är att ni måste försäkra er underskrift i ansökan igen och komplettera vissa frågor i ansökan efter att juridiska regler och rutiner för ansökan om stöd blivit beslutade samt att IT-systemet har uppdaterats. I fall ansökan inte uppdateras kommer ansökan att vara kvar i Jordbruksverkets inbox och länsstyrelsen kommer inte att kunna se din ansökan i IT-systemet och kunna hantera den.

Ansökan om stöd
Skicka in ansökan via e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida. Från det datum då din ansökan har kommit in till myndigheten kan du börja ta med utgifter i din investering. Observera att du gör detta på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar.

Det är länsstyrelsen eller i vissa fall Jordbruksverket som kommer att handlägga din ansökan om stöd. De kommer att bedöma din ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med Landsbygdsprogrammet och Havs- och Fiskeprogrammet och målen för regionens utveckling. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd. Vilka regionala prioriteringar inom Landsbygdsprogrammet som gäller i ditt län kan du läsa om på respektive länsstyrelses hemsida,

Det som gäller för stöd ur Havs- och Fiskeprogrammet finns här.

Ansökan om utbetalning
Möjligheten att ansöka om utbetalning av stöd för de som har fått beslut om stöd kommer att öppnas under maj månad 2016.

Kontakta länsstyrelsen i ditt län om du har frågor.