Per blev invald i styrelsen 2011, är 51 år och driver Hejsta Gård i Hölö utanför Södertälje, gårdens verksamhet består av skogsbruk och framställning av ekologisk näring till växthus.

Företagarvillkor ligger Per varmt om hjärtat och han betonar hur viktiga företagarfrågorna är.
- Man ska som företagare få hålla på med vilken verksamhet man vill – grisar, kor, grävmaskiner eller vad som helst – utan hindrande regler och kontroller, säger Per.

- LRF:s största styrka är den tyngd och trovärdighet som organisationen besitter. Den största utmaningen är att få stopp på kontrollhysterin och alla förståsigpåare som lägger sig i företagarnas verksamhet, menar Per.


- Han har en bred kompetens, är orädd och kan ge tydliga svar. Han är kommunikativ och kan prata med alla. Vi tror att han kan samla styrelsen, få med alla och vara en fanbärare som går i täten, säger Roberth Kihlin, valberedningens ordförande.

Nya ledamöter
Utöver ordförande Sture Johansson avgick också ledamöterna Per Nyström och Petter Ström. Stämman valde Åsa Sikberg, Lövstabruk, Tierp, Elisabet Pettersson, Västerfärnebo, Sala, och Katarina Eningsjö, Härnevi, Enköping, till nya styrelseledamöter.

Åsa Sikberg, 48, driver ett ekologiskt får- och nötlantbruk. Hon brinner för att skapa goda förutsättningar för långsiktig landsbygdsutveckling och livsmedelsproduktion. Elisabet Pettersson, 55, är projektledare inom gruvindustrin och driver också en gård med bland annat skog, uppfödning av mjölkrastjurar och spannmålsodling och vill arbeta för ett livskraftigt landsbygdsföretagande. Katarina Eningsjö, 48, har hästverksamhet och en kursanläggning med lusitanohästar samt ekologisk växtodling och och ekonomitjänster. Att vara med och skapa förutsättningar för en levande landsbygd med bärkraftiga företag ligger Katarina varmt om hjärtat.

Närmare 170 fullmäktige var på plats och behandlade arton motioner och flera skrivelser. De handlade om LRF:s tidningar, andra om parkering på privat mark på landsbygden, om svensk export av livsmedel och om rovdjur.

Totalt gästade runt 300 personer stämman inklusive LRF:s riksförbundsordförande Helena Jonsson, som höll ett anförande och tackade av Sture. Underhållaren och kåsören Jacke Sjödin sammanfattade hela stämman på rimmad vers!