LRF Mälardalen har blivit uppsagt från sin tidigare kontorslokal i Enköping och har i juni flyttat till Uppsala och SLU:s område på Ultuna.

– Vi flyttar till en universitetsmiljö med hög kompetens inom forskning och utveckling inom det gröna näringslivet. Jag är säker på att det kommer att ge positiva effekter för medlemmarna, säger Per Pettersson, ordförande för LRF Mälardalen.

– Utgångspunkten när vi letat ny lokal har varit frågan var vi skapar bäst medlemsnytta med vår geografiska placering. Andra viktiga hänsyn vid placering av kontoret har varit var vi hittar bästa möjliga nätverk för samarbete inom det gröna näringslivet, alltså en givande samlokalisering med andra företag och intresseorganisationer, och var vi kan placera oss för att attrahera bästa kompetens till kontoret och därmed generera bästa nyttan för medlemmarna.

Skräddarsydda lokaler på Ultuna Campus
På Ultuna Campus, området där SLU ligger i Uppsala, byggs nu ett kluster för det gröna näringslivet – Green Innovation Park – där flera möjliga samarbetsorganisationer kommer att flytta in. Green Innovation Park har huvudfokus på hyresgäster med koppling till djurhållning, jord och skog och även mat.

Då det nya området byggs efterhand har LRF Mälardalen fått möjlighet till skräddarsydda lokaler vad gäller storlek och behov. De nya lokalerna innebär en besparing jämfört med nuvarande hyreskostnad eftersom de är mindre än nuvarande lokaler. Regionkontoret har varit placerat i Enköping i tretton år och vi tycker att det är bra för medlemmarna att kontoret flyttar runt till olika delar av regionen. Vi kommer också att ha kontorsplatser på LRF Konsult i Enköping, så helt lämnar vi inte Enköping.

– Vi vill vara etablerade på en plats där vi är nära de senaste rönen och den bästa informationen om våra verksamhetsgrenar och där vi får positiv energi och glada medarbetare. Tittar man sen på en karta över regionen och drar några centrerade streck skär de i Uppsala, avslutar Per.

Välkommen till kontoret på Ultuna!
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala