Under hösten bjuder LRF Mälardalen i samarbete med lokalavdelningarna in till tematräffar kring affärsmannaskapets grunder. Under kvällen ges möjlighet att reflektera över och anknyta till sig själv och sitt eget företagande.

Deltagarna får

  • En förståelse för vikten av affärsmannaskap.
  • Insikt om hur de olika delarna av ett affärsmannaskap hänger ihop och hur de påverkar företagets lönsamhet och utveckling.
  • Erbjudande om fördjupningsutbildningar, en möjlighet att ytterligare stärka ditt affärsmannaskap, och att delta i våra skrivarstugor där man får jobba med sin affärsplan.

Träffarna arrangeras as av en eller flera lokalavdelningar i samarbete. Från LRF Mälardalen deltar Ulf Jakobsson, som är före detta mjölkföretagare och idag arbetar som företagsutvecklare och företagarcoach.

För mer information:
ulf@coachway.nu, 070-922 31 05 eller
helena.isakson@lrf.se, 072-981 12 69