• Moderator Filippa Dietmann ger en bakgrund och orienterar oss i Sveriges livsmedelsstrategi
• Fyra olika parter ger sin syn på Upplands unika förutsättningar för ämnet
Peter Egardt – Landshövding i Uppsala län
Johan Edstav - Ordförande i Regionförbundet Uppsala län
Johan Schnürer- Vicerektor för samverkan, SLU
Catharina Rudolphsson - LRF
• Ditte Löfqvist och Isabella Wilhelmsson presenterar nuläget av primärproduktionen i Uppsala län
• Vi diskuterar fördelar och nackdelar med en eventuell livsmedelsstrategi och möjliga arbetsprocesser
• Filippa summerar och rundar av dagen.

Välkommen att delta!

Onsdag 25 november kl. 13-16, Ulls hus sal V, Ultuna, SLU Uppsala

Anmäl dig här

Frågor? Sara Nilsson, 010-22 33 411, sara.c.nilsson@lansstyrelsen.se