Inget tillstånd för luftledning
En stor framgång för LRF Mälardalen under förra året var att vårt enträgna arbete med remissvar gav resultat då Energimarknadsinspektionen (EI) avslog en koncessionsansökan från Vattenfall för en 130 kilovolts luftledning mellan Forsbyboda och Kolsva i Västmanland och hänvisade till våra argument som stöd för beslutet. Det är till stor nytta för de medlemmar som riskerade få sina marker konfiskerade för en luftledningsgata.

Riksdagsledamöter skrev motioner efter LRF-möte
LRF Mälardalen bjuder varje år in riksdagsledamöter till dialogmöten om förutsättningarna för lönsamt företagande inom det gröna näringslivet.Vid förra årets dialogmöte besöktes två gårdar i Södertälje kommun. Dels Molstabergs gård, där 87 får dödats vid tolv vargangrepp, dels Lida gård, för att visa hur strukturkalkning kan påverka markens produktionsförmåga och bidra till minskat kväve- och fosforläckage. Till dialogmötet kom sex riksdagsledamöter från miljö- och jordbruksutskottet och ett kommunalråd.

Kontentan var att vi förmedlade bilden av att ett aktivt brukande av jord- och skogsmark ger möjligheter till en ökad produktion av svenska livsmedel, bioenergi och råvaror med positiva effekter för miljö, kulturlandskap och klimat. Det är det synsättet som politikerna behöver ha som underlag för sina politiska beslut.

Efter mötet skrev både Centern och Miljöpartiet riksdagsmotioner om rovdjursersättningar i linje med vad vi framförde. All ersättning – även för blocklagd mark – ska komma från viltskadeanslaget och inte från landsbygdsprogrammet. Hundraprocentig ersättning till lantbrukaren för statens vilt ska vara en självklarhet.

Stor kraft i organisationen när vi kraftsamlar
Under vecka 39 i september sjöd det av aktivitet i regionen när LRF genomförde en gemensam kraftsamling i hela landet för att visa det gröna näringslivets betydelse för samhället. En nyckelgrupp att påverka var kommunernas politiker och tjänstemän, många av de beslut som berör LRF:s medlemmar fattas på kommunal nivå, till exempel plan- och byggärenden, miljötillsyn och offentlig upphandling. Förtroendevalda och andra medlemmar ordnade möten, uppvaktningar, gårdsbesök och annat för kommunpolitiker och -tjänstemän och på olika sätt lyfte LRF:s kommungrupper fram det gröna näringslivets betydelse i samhället och diskuterade frågor som är viktiga för lantbruket lokalt. Genom möten med beslutsfattare och en bred kommunikation i press och på sociala medier nådde vi många nyckelpersoner och en stor allmänhet under en och samma vecka.

Vi har nått ut till fler elever
Att överbrygga klyftan mellan stad och land är särskilt viktigt i vår region och under 2016 nådde vi ut till fler elever än tidigare. Vi slog besöksrekord både på Jorden och skogen i stan på Berga naturbruksgymnasium som firade 10 år med 3 200 elever på två dagar och på Geddeholmsdagarna som besöktes av 900 elever. Geddeholmsdagarna är också ett gott exempel på bra kommungruppsarbete då kommungruppen i Västerås under många år byggt upp denna aktivitet med gårdsbesök för alla fjärdeklassare i kommunen.

Läs mer om LRF Mälardalens arbete under 2016 och våra framgångar och höjdpunkter i medlemstidningen som kom i december, du hittar den här intill.