Lean är en form av företagsfilosofi, ett sätt att se på utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Grundtanken är att hela tiden arbeta med förbättringar på ett
strukturerat sätt och därigenom öka konkurrenskraften och skapa utrymme för tillväxt.

För att arbeta med lean krävs att man granskar sina arbetssätt, tar vara på allas kompetens och är villig att tänka nytt. Målet är att arbeta smartare och effektivare, inte snabbare och hårdare.

Utbildningar genom Lean Lantbruk
Lean Lantbruk är ett nationellt projekt som driver 18-månaders utbildningar i lean och vänder sig mot dig som är företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.

Utbildningen finns i två varianter. Lean Lantbruk större företag för dem som har fyra sysselsatta eller fler och Lean Lantbruk mindre företag för dem som är enmansföretagare eller har upp till tre sysselsatta.

Leancoacher stöttar och inspirerar
De båda utbildningarna har samma innehåll och leds av en leancoach som guidar genom de olika momenten, men har lite olika upplägg. Större företag följs av en leancoach genom individuella besök, medan mindre företag går utbildningen i
form av en leancoach-ledd ERFA-grupp som inkluderar flera företag, dessa bildar tillsammans ett nätverk och blir ett extra bollplank kring lean-relaterade frågor.

Kan 18 månader verkligen förändra mitt lantbruk?
Lean Lantbruks utbildning innebär en kostnad, men är framförallt en investering i tid och engagemang. Leancoachen och leans principer är ett stöd på vägen i varje företags unika resa. Målet är att företagen efter utbildningen upplever så goda
effekter av sitt leanarbete och att de är så kunniga, att de på egen hand fortsätter med sitt leanarbete – så visst kan 18 månader förändra ditt lantbruk.

Vill du veta mer?
Mer information hittar du på www.leanlantbruk.se där kan du också göra en intresseanmälan. Anmälan är inte bindande, utan du blir kontaktad av en coach och får veta mer.

Röster från verkligheten
Här kan du ta del av berättelser från företagare som går Lean Lantbruks utbildning eller redan är klara och delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Hör vad krukväxtodlarna Mattias och Annika, grisproducenten Mikaela Johnsson, mjölkbonden Magnus Weibull och entreprenören Anna Prejer har att berätta.

Lean Lantbruk är ett nationellt samarbetsprojekt med finansiellt stöd från EU. Projektet ägs av LRF, men ytterligare ett antal organisationer är delaktiga: Hushållningssällskapen, LRF Konsult, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges lantarbetarförbund (SLA), Insitiutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och Jordbruksverket.