250 stämmodeltagare, varav 165 fullmäktige, valde styrelse, debatterade motioner, hyllade de som fick utmärkelser, lyssnade på musik och gästtalare och minglade bland utställare.                        

Per omvald ordförande
Per Pettersson omvaldes till ordförande för andra året.

Motioner
Arton motioner och sju skrivelser behandlades på stämman. Flera handlade om råttbekämpning och råttgift. Råttor har blivit ett stort problem i lantbruket då verksamma bekämpningsmedel förbjudits. Andra motioner berörde viltskador, vildsvinsfällor och Jordbruksverkets långa handläggningstider.

Mest debatt blev det bland annat om ersättning för mark i permanent träda, Telias ned avveckling av det markbundna nätet och LRF:s dotterbolag.

Stämman beslutade att skicka fyra motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma, de rörde finansiering av generationsskiften inom de gröna näringarna, att hälsokontroller ska erbjudas inom LRF-medlemskapet, rovdjursrivna husdjur och ökad satsning på skolkontaktsfrågor.

Talare
Jan Ehrensvärd, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse gästade stämman och talade om hur lantbruksföretagen i primärproduktionen skulle kunna tjäna mer pengar i värdekedjan. Sören Larsson, tidigare medarbetare på LRF, kom och berättade om LRF:s historia med anledning av att LRF fyller 100 år i år.

Utmärkelser
LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades
Nils-Åke Johansson, Skinnskattebergs LRF
Sune Johansson, Sala LRF
Hans Holmsten, Knivstaortens LRF
Gustaf Berglund, Almunge-Knutby LRF
Erik Brate, Bergslagsbygdens LRF
Martin Magnusson, Stockholms LRF

Till Årets lokalavdelning utsåga Tuna-Stavby LRF-avdelning, Uppsala.

Stämmouttalande
Stämman antog detta uttalande:

Låt oss tillsammans se till att svenska folket kan förlita sig på en inhemsk livsmedelsförsörjning
Medeltemperaturen må vara på väg mot en varmare period, men klimatet för landets lantbrukare går i raskt tempo mot en kyligare tid kring förutsättningarna att bedriva en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Jord- och skogsbruk är den ultimata samhällsnyttan och borde därför slippa ses med oblida ögon av våra makthavare, som gärna lägger sten på börda så snart som tillfälle ges. Vårt tålamod är snart slut!

Låt oss tillsammans se till att svenska folket kan förlita sig på en inhemsk livsmedelsförsörjning så snart som möjligt. Vägen dit blir allt längre om inte samhället omedelbart väljer att hellre främja förutsättningarna för de gröna näringarna, än att se vår produktion som ett hot i stort och smått.