Endast 27 år gammal leder Erik Pettersson ett bolag med sju fast anställda. EM Logging har tre maskinlag i skogen med skotare och skördare samt en grävmaskin. Dessutom tre maskiner för snöröjning och olika arbeten för lantbruk på sommartid.

Han har uppdrag åt de stora skogsbolagen som exempelvis Holmen och Sveaskog. Och uppdragen har ökat fort. Nya maskiner har köpts in och fler personer anställts.

 - I början fanns en skepsis när jag lade offerter på uppdrag. Det fanns säkert de som tyckte jag var för ung, säger Erik Pettersson.

Skepsisen kunde även gälla när han tog kontakt med banker och skulle anställa folk.

 - Det enda du kan göra är att utföra ditt jobb i tid och med kvalitet, då kommer kunderna tillbaka, säger Erik.

Det kunde vara tufft i början att bevisa för alla att han visste vad han sysslade med när han expanderade, anställde, köpte in maskiner och lade offerter på entreprenader. Men bra utförda jobb ger säkra inkomster vilket lugnar banker och långivare. Gott rykte betyder att folk hör av sig för att få jobb eller praktikplats.

 - Det bästa med att driva firman är att jag får jobba med det jag vill och jag uppskattar friheten. Det är en härlig känsla att skapa något, berättar Erik Pettersson.

 

Vad är Årets spjutspets?
Några av kriterierna för att bli Årets spjutspets 2017 är att företaget måste ha sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, vara lönsamt samt ha en omsättning på minst 2 miljoner kronor i omsättning per år. Bakom Årets spjutspets står Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), tidningen Land Lantbruk, LRF Konsult och Swedbank med samverkande sparbanker.

Läs mer här