Vad är Aurora 17?
Det den största Försvarsmaktsövningen på mer än tjugo år där samtliga stridskrafter inom Försvarsmakten deltar. Totalt kommer cirka 20 000 män och kvinnor delta i övningen. Utöver den svenska Försvarsmakten deltar också ett flertal andra myndigheter, kommuner och även andra nationer.

Vad innebär det? Hur kommer det att gå till?
Under Aurora övar Försvarsmakten att försvara Sverige mot angrepp. I det första skedet transporterar brigadens bataljoner till Enköpingsområdet och grupperar där. Efter detta går brigaden mot Arlanda för att öva att avvärja luftlandsättning. Det sista skedet övar att avvärja fiendens landstigning i området kring Nyköping och Oxelösund. Detta sammantaget innebär att det kommer att vara många militära transporter på vägarna i området samt att militär personal både grupperar och övar på privat mark i övningsområdet.

Hur kommer jag som markägare eller lantbruksföretagare inom övningsområdet att påverkas?
Du som är markägare eller arrendator med mark som Försvarsmakten är intresserad av att använda, har blivit kontaktad och tillfrågad. I de fallen skriver vi överenskommelser med markägaren om nyttjandet av marken. Försvarsmakten kan komma att ta ytterligare kontakter då nya markbehov kan uppstå närmare inpå övningen. Du kan även påverkas om du bor i närområdet. Försvarsmakten kommer att ha tyngre fordon på vägarna och fler helikoptrar och flygplan i luften under övningsperioden.

Var kan man hitta mer information?
Den som har frågor om Aurora är välkommen att kontakta mig, Patrick Ericzon, Mark- och miljöofficer vid Ledningsregementet, 070-212 73 05 eller gå in på www.forsvarsmakten.se/aurora 

Foto: Försvarsmakten