Det är på årsmötet du som medlem har möjlighet att lämna in en motion, alltså ett förslag, till vad LRF ska jobba med. Information om hur du skriver en motion hittar du här. Kallelsen till årsmötet får du med posten. Varmt välkommen dit! 

Förtroendevald i lokalavdelningen?
Här hittar du allt du behöver inför årsmötet

Frågor?
Kontakta Åsa Wärlinder, asa.warlinder@lrf.se, 0171-41 76 44