Förtroendevalda och andra medlemmar ordnade möten, uppvaktningar, gårdsbesök och annat där politiker och tjänstemän från kommunerna var huvudmålgrupp. Många av de beslut som berör LRF:s medlemmar fattas på kommunal nivå, till exempel plan- och byggärenden, miljötillsyn och offentlig upphandling.

I LRF Mälardalen lyfte LRF:s kommungrupper fram det gröna näringslivets betydelse i kommunen och diskuterade frågor som är viktiga för lantbruket lokalt på många olika sätt, här är några exempel:

Sigtuna bjöd kommunstyrelsen på en busstur på landsbygden med gårdsbesök för att visa exempel på landsbygdens företagsamhet, informera om LRF och skapa personliga kontakter mellan LRF och kommunpolitiker.

Södertälje bjöd politiker och tjänstemän på busstur till en spannmålsodling där de fick åka tröska och till silon i Södertälje där de fick en visning. Alla partier var representerade och man diskuterade frågor om varför det är viktigt att kommunen har en levande landsbygd och vilken roll lantbruket har.

Ekerö har satt upp banderoller vid Brommavägen som är en mycket trafikerad led med budskapen ”Levande landskap för tänk om?” och ”Härproducerat = kliMATsmart”.

Värmdö lägger med information om svenska mervärden i sin populära matkasse med produkter från lokala bönder .

Nykvarn bjöd politiker och tjänstemän till Väster Kumla gård för att diskutera förutsättningarna för företagen inom de gröna näringarna. 

Stockholm hade ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan under rubriken Den mångsidiga bondens år 2017 med en teorikväll på SV-kontoret med en lantbrukare och ett sedan ett studiebesök på en mjölkgård.

Enköping bjöd in politiker och tjänstemän till en skogsdag om biobränsle bland annat.

Arboga bjöd i samband med evenemanget Bonde på stan in Åsa Coenraads (m), riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, för att tillsammans med LRF Mälardalens ordförande per Pettersson berätta för allmänheten vad den nationella livsmedelsstrategin kan innebära för lantbrukaren, konsumenten, kommunen, länet och Sverige.

Heby delar ut kassar med information om svenska mervärden på kommunfullmäktigemöte.

BILD: Politiker och tjänstemän från Enköpings kommun på besök i skogen. Foto: Erica Eriksson