Tjugo motioner och två skrivelser ska behandlas på stämman. Flera handlar om olika problem med vildsvin, hur yngre ska få möjlighet att starta jordbruksföretag och djurägares problem med myndigheter. I år kommer stämman att inledas med en politikerdebatt där deltagare från regerings- och oppositionspartier får svara på frågor och debattera.

Nya ledamöter
Ledamöterna Jan-Erik Andersson och Elisabet Pettersson avgår vid årets stämma. Som nya ledamöter föreslår valberedningen Karin Broström, Norrtälje, och Fredrik Melin, Västerås. En presentation av de föreslagna ledamöterna finns nedan, läs också intervjun med valberedningens ordförande Roberth Kihlin här intill.

Stämman inleds med en politikerdebatt, deltar gör:
Åsa Coenraads (m), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Kristina Yngwe (c), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Isak From (s), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Niklas Malmberg (mp), riksdagsledamot

Joakim Borgs från riksförbundsstyrelsen gästar också stämman.
I pauserna finns möjlighet att besöka utställare och träffa ledamöter i LRF Mälardalens regionförbundsstyrelse.

Hålltider
08.30 Registrering och kaffe
09.30 Start. LRF:s valfrågor
10.00 Politikerdebatt
11.00 Stämmoförhandlingar
12.30 Lunch
13.45 Joakim Borgs, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelsen, talar
14.00 Utdelning av förtjänsttecken
14.15 Stämmoförhandlingarna återupptas
15.00 Kaffe
15.30 Stämmoförhandlingarna återupptas
17.00 Beräknad avslutning

Valda fullmäktige har kallas via brev. Anmälan för dig som inte är fullmäktig görs senast den 6 mars till malardalen@lrf.se eller 0171-41 76 34.

Stämmohandlingar
Stämmohandlingarna finns att läsa och ladda ner här intill. Tryckta exemplar finns på plats och går också att beställa via kontaktuppgifterna ovan.

 

Hallå där Roberth Kihlin, valberedningens ordförande i Mälardalen, nu är det snart dags för regionförbundsstämma, hur har valberedningen jobbat inför den?
Valberedningen jobbar hela året, men arbetet intensifieras under hösten då vi intervjuar alla styrelseledamöter. Vi frågar dem hur året varit, hur dialogen fungerar i styrelsen, med medlemmar och myndigheter och om de har tillräckligt med tid för sitt uppdrag. Vi diskuterar också om de vill fortsätta i styrelsen och om de är intresserade av att kliva fram och ta ett större ansvar.
Vi tittar alltid oss omkring och frågar runt efter potentiella styrelseledamöter och har en bank av namn.

Hur tänker valberedningen kring regionförbundsstyrelsens sammansättning? Vilka kvalitéer bör finnas i en styrelse?
Vi ser över vilka kompetenser som finns i styrelsen och vilka som saknas. Det handlar om ledamöternas intressen, kunskap, nätverk och personligheter, liksom att hela regionen är representerad geografiskt. Ledamöterna ska ta tillvara medlemmarnas intressen brett och ha bra ingångar till myndigheter och politiker. Vi tänker i vida banor och har ett brett perspektiv och har alltid vad som är bäst för Mälardalens medlemmar i åtanke, inte vad vi i valberedningen tycker.

Två styrelseledamöter, Jan-Erik Andersson och Elisabet Pettersson har avsagt sig omval, vilka föreslås som nya ledamöter i regionförbundsstyrelsen?
Vi föreslår Karin Broström, 63 år, från Norrtälje och Fredrik Melin, 40 år, från Västerås.

Vad gör dem till bra kandidater?
Båda har bra nätverk inom flera områden. Karin har lång och gedigen erfarenhet av LRF, näringen, myndighetskontakter och djurhållning. Vi tror att hon har en kort startsträcka in i styrelsearbetet. Fredrik har bra kontakter och är mycket kunnig inom vilt- och skogsfrågor samt äganderätt och intrång.

Vilka förväntningar har du på stämman i stort?
Jag ser fram emot den paneldebatt med politiker som ska hållas och hoppas det blir en konstruktiv debatt. Motionsbehandlingen ska också bli intressant med en förhoppningsvis bra dialog och debatt.

 

Föreslagna nya ledamöter presenterar sig

Karin Broström
Jag heter Karin Broström och är gift med Åke. Vi har en liten Roslagsgård en och halv mil norr om Norrtälje. Fram till 2005 hade vi mjölkkor på gården, men nu tar vi hand om kvigkalvarna från Billinge Lantbruk. Kvigkalvarna kommer hit när de är cirka 6 månader och de kommer tillbaks till Billinge när det är någon månad kvar till kalvningen. Gården drivs ekologiskt sedan 1996 och grödorna är mestadels vall med korn, höstvete eller rågvete som omväxlingsgröda eller insåningsgröda.

Vi driver min föräldragård sedan 1990. Före dess jobbade jag på olika 4H-gårdar och har också varit distriktskonsulent för Jordbrukare Ungdomens Förbund i Stockholms län. Jag är ordförande i Roslagsbro-Vätö LRF-avdelning och har under många år suttit med i förvaltningsutskottet i Hushållningssällskapet i ABCD-län. Jag har politiska uppdrag för Centerpartiet i Norrtälje och sitter även med i styrelsen för leaderområdet Stockholmsbygd som fördelar bidrag till landsbygdsprojekt.

Jag trivs med att jobba med djur och jag vill påverka samhället i en riktning där vi tar tillvara våra tillgångar på ett hållbart sätt. Det innebär att bra åkermark ska skyddas och att våra husdjur har en viktig roll som livsmedelsproducenter och landskapsvårdare.

Fredrik Melin
I januari i år blev jag tillfrågad om att bli styrelseledamot för LRF Mälardalen. Det är hedrande och intressant för mig att få möjligheten att i en större kontext driva de frågor jag brinner för som markägare och LRF-medlem.

Uppväxt och alltjämt en Romfartunabo – för dem som inte känner till denna civilisationens vagga så ligger det mellan Sala och Västerås – där jag bor på gården Millingby tillsammans med min familj. Efter att som ung tagit del av den egna gårdens spannmålsodling och skogsbruk, arbetat på andra gårdar med spannmålsodling, skog och även animalieproduktion lämnade jag Romfartuna för att få andra intryck från storskalig lammproduktion i Australien. Efter det blev det studier till lantmästare på Alnarp och även ett år på Ultuna med mer ekonomi.

Idag arbetar jag på Länsförsäkringar Bank i Västerås som lantbruksrådgivare med inriktning på produktionsjordbruk. Jag har varit aktiv i bankvärlden i snart 15 år. Genom mitt arbete träffar jag lantbrukare med de flesta produktionsgrenar och kan se områden som kan stärkas och förbättras både inom livsmedelsproduktion och äganderätten, här har LRF en stor och viktig roll som lantbrukets främsta företrädare.

Äganderätten – rätten till att bestämma över sin egen mark – är en viktig fråga för mig. Detta innefattar att få skälig ersättning för intrång och också gränsdragningar mellan samhällsnödvändig infrastruktur och intrång gränsande till ren affärsverksamhet. Detta är ett område under ständig utveckling där regler och lagar inte följt med utvecklingen sett ur ett markägarperspektiv. Viltförvaltning och skogsbruk är andra frågor som ligger mig varmt om hjärtat.