Intresset var stort från kommunernas politiker och tjänstemän när de båda kommungrupperna för tredje året i rad bjöd in till en dialog- och informationsträff i lantbrukets tecken. I år var rubriken Vad vet vi om hållbar livsmedelsproduktion på kommunnivå?  Och några av frågorna på agendan var Hur ska vi bete oss för att vara klimatsmarta och hur ska vi göra för att våra klimatavtryck ska bli så skonsamma för eftervärlden som möjligt? Hur handskas vi med den allt mer krympande odlingsbara arealen på lokal nivå och hur påverkar detta utvecklingen globalt? Hur kan vi bidra till en smart samhällsplanering som tar hänsyn till dessa viktiga frågor?

Pär Holmberg, mest känd som meteorolog på SVT, är numera naturskadespecialist på Länsförsäkringar. Efter en inledning av LRF Mälardalens regionchef Carl Aschan föreläste Pär Holmgren om konsekvenserna av ett varmare klimat och vad som behövs för att bromsa utvecklingen.

-        Vi behöver tuffare politiska beslut, teknikutveckling och beteendeförändringar. De tre går ofta hand i hand och påverkar varandra. Beteendeförändringar leder till efterfrågan på ny teknik och vice versa.

-        Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt. Men ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.

Kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun Camilla Jansson (S) tycker föreläsningarna var mycket intressanta.

-        Jag tackade ja till inbjudan för att det här är en prioriterad fråga för oss. Vi behöver lära oss mer om hur kan vi bidra med kunskap så att invånarna kan göra klimatsmarta val. Och hur vi kan skapa förutsättningar för det.

Clas Johansson från kommungruppen i Upplands-Bro berättar att när de först började bjuda in politiker för tre år sen mötte de motstånd.

-        Vad vill bönderna nu då? De gnäller ju bara, var inställningen. Men nu har de märkt att vi bara informerar och utbildar och kommer gärna när vi bjuder in.

-        Vi sår ett frö hos dem, så gror det ett tag och sen kommer frågorna från dem.

Pär Holmgrens tips vad kan vi göra för att minska den globala uppvärmningen:

  • Bättre moral i den offentliga upphandlingen
  • Ät närproducerat. Allt från Sverige, eko som konventionellt, är bättre än importerat
  • Ät efter säsong
  • Minska svinnet