Många möten, uppvaktningar, gårdsbesök och annat där politiker och tjänstemän från kommunerna är huvudmålgrup äger rum. Många av de beslut som berör LRFs medlemmar fattas på kommunal nivå, till exempel plan- och byggärenden, miljötillsyn och offentlig upphandling. Målet för vårt näringspolitiska påverkansarbete är att föra upp landsbygds- och företagarfrågor på den politiska agendan.

I LRF Mälardalen arrangeras aktiviteter i många kommuner runt om i regionen. På olika sätt lyfter kommungrupperna fram det gröna näringslivets betydelse i kommunerna och diskuterar frågor som är viktiga för lantbruket lokalt. Regionförbundsstyrelsen arrangerar också tre större dialogmöten, ett per län, med riksdagspolitiker, regionpolitiker och tjänstemän från länsstyrelserna.

I Södertälje bjöds kommunpolitiker till en eftermiddag i skogen för att prata om skogens värde, skogsbruk och hur politiska beslut påverkar brukandet. Gruppledarna för alla partier deltog liksom kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Träffen började i stadshuset där Björn Galant från LRF Riks höll
ett föredrag och fortsatte sedan i skogen i Hölö där Per Pettersson, ordförande för LRF Mälardalen, visade hur politiska beslut påverkar skogsbruket. Avslutningsvis bjöds det på kaffe och nybakade bullar vid en värmande eld.

Kommungruppens ordförande Anita Wennberg berättar att intresset från politikerna var stort och det blev mycket aktivitet från politikernas sida på sociala medier efteråt.

– Vi har lärt oss att det är tre kriterier som är viktiga att uppfylla vid sådana här politikerträffar och det är att man har ettbintressant och lärorikt tema, att man bjuder på något
gott att äta och att man passar tiden.

– Vi känner att detta är uppskattat och fler och fler vill också följa med på våra träffar, man vet att dessa kriterier uppfylls när vi bjuder, säger Anita Wennberg.