Utbildningen handlar om att hitta sina kärnvärden, sätta mål, förstå sina kunder, paketera varor och tjänster rätt och inte minst ta betalt och vänder sig till den som vill utveckla sin befintliga verksamhet och öka lönsamheten eller har en affärsidé och står i begrepp att starta en ny verksamhet. Man utgår från sitt företag och jobbar med sin affärsidé och affärsplan.

Det här får du
• Sex halvdagsutbildningar i affärsutveckling samt två valbara moment inom ekonomi och export

• Stöd att sätta mål och ta fram en affärsplan

• Verktyg för att öka din lönsamhet och ta företaget till nästa nivå

• Ökad förmåga i ledarskap, att leda dig själv, ditt företag och andra

• Ny kunskap i marknadsföring, försäljning och prissättning

• Ett inspirerande nätverk med livsmedelsproducenter

• Vid de flesta tillfällen har vi också gästföreläsare från branschen

• Det kommer också att erbjudas ett frivilligt individuellt stöd i form av ett mentorskap/coachning.

Ledare för utbildningen är Angeli Sjöström Hederberg från Process-Rum, som själv växt upp på en gård och varit aktiv inom det gröna näringslivet. Hon är känd som en inspirerande, prestigelös och tankeväckande utbildare och affärsrådgivare och har utbildat närmare 10 000 personer på teman som affärsutveckling, försäljning, retorik och varumärkesfrågor.

Utbildningen startar 11 september, övriga datum fastställs inom kort.

Mer information och anmälan 
Helena Isakson helena.isakson@lrf.se, 072-981 12 69