Under det innehållsrika programmet på tre timmar får de träffa bönder och djur under en vandring mellan bemannande stationer med praktiska och teoretiska övningar.

Alla mellanstadieelever i Uppsala län bjuds in till Uppsala yrkesgymnasium Jälla den 13-14 september och i Stockholms län till Berga naturbruksgymnasium 26-27 september.

Kontakt:
Sara Danvind, lrfsara@outlook.com 
Helena Isakson, helena.isakson@lrf.se  0171-41 76 45

Läs mer i PDF:erna här intill.


I maj arrangerade vi två stora Bonden i skolan-aktiviteter i Västmanlands län; på Geddeholms gård utanför Västerås och – nytt för i år – på Ösby naturbruksgymnasium utanför Sala. Skolornas intresse för att besöka Geddeholm var i år så stort att alla anmälda skolor inte fick plats. Men i och med årets premiär på Ösby naturbruksgymnasium kunde fler än tidigare ändå erbjudas ett gårdsbesök.

Helena Isakson är ansvarig för skolkontakten och Bonden i skolan på LRF Mälardalen:

- Satsningen är ett led i att stödja den regionala livsmedelsstrategin för att skapa medvetna konsumenter och öka den gröna näringens attraktionskraft. Vi vill sprida kunskap om det gröna näringslivet med fokus på svensk mat och dess mervärden, svensk skog och vad svenskt lantbruk
betyder för klimat och miljö. Tanken är att lära ut var maten
kommer ifrån och hur det svenska hållbara lantbruket fungerar. Helt enkelt skapa en positiv bild av det svenska jord- och skogsbruket.

- Långsiktiga mål är att få fler att köpa svenskt och få fler att vilja jobba inom det gröna näringslivet, säger Helena Isakson.

- Det är ett viktigt arbete i storstadsregionen Stockholms, Uppsala och Västmanlands län där 30 procent av Sveriges befolkning bor och nära en tredjedel av landets
grundskoleelever och lärarkår finns.