Torkan 2018: Senaste nytt här
Torkan slår hårt mot hela landet. Skördarna drabbas och skogsbränder rasar. Nu gäller att alla hjälps åt.

Frågor och svar kring torkan

Foder och bete - så kan du hjälpa och få hjälp i torkan

Största skogsbränderna i modern tid rasar
Det brinner på flera håll i landet. Här finns information och viktiga råd.

Krishjälp från LRF Mälardalen
Vänd dig till LRF Mälardalens omsorgsgrupp om du själv behöver någon att prata med eller om du tror att någon annan som behöver gruppens hjälp.

Lantbrukarna i omsorgsgruppen har själva djur och växtodling och de vet hur pressad en situation kan vara och hur motigt det kan kännas. De finns där för dig som behöver någon att prata med. Naturligtvis kan du vara anonym och samtalet sker i förtrolighet.

Kontaktuppgifter finns här

Länsstyrelsernas information

Information om torkan från länsstyrelsen i Stockholms län
Här finns bland annat information om betesförmedling, stängslingshjälp och vattenbrist. 

Information om torkan från länsstyrelsen i Uppsala län
Här finns bland annat information om vatten- och foderbrist samt brandrisk.

Information om torkan från länsstyrelsen i Västmanlands län
Här finns bland annat information om foderbrist, stängslingshjälp, brandrisk och vattensituationen.

Jordbruksverkets information
Här finns bland annat information om stöd och ersättningar under torkan, foder- och vattenbrist samt lägesbild och allmänna råd.

Frågor
Om du har frågor specifika för Mälardalen och inte hittar svar via länkarna här ovan, kontakta LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson, 073-929 26 46, hejsta@tyfon.com, eller vice ordförande Catharina Rudolphson, 070-326 97 70, bjelkesta@mbox.lidnet.se