Länsstyrelsen med flera myndigheter har ett regeringsuppdrag som heter Naturanära jobb. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen har arbetslag som kan utföra praktiska arbeten i fält, t.ex. stängsling. I samband med torkan och foderbristen som uppstått erbjuds nu hjälp till länets djurhållare. Du kan därför få hjälp med arbetslag som sätter upp provisoriska stängsel på gårdar där foder i betesmarker börjar ta slut.

Stockholms län

Förmedling av stängslingshjälp
Nu finns det möjlighet att få gratis hjälp att nödstängsla för betesdjur i Stockholms län. Om du är djurägare och har foderbrist kan du anmäla ditt intresse här.

Västmanlands län

Hjälp med stängseluppsättning
I samband med torkan och foderbristen som uppstått erbjuds nu hjälp till länets djurhållare. Du kan därför få hjälp med arbetslag som sätter upp provisoriska stängsel på gårdar där foder i betesmarker börjar ta slut.
Klicka på "Stöd till lantbrukare och djurhållare" under rubriken "Akut foderbrist för betande djur".

Uppsala län

I Uppsala län finns möjlighet till samma hjälp som i Stockholms och Västmanlands län.

Kontakt:
23-29 juli:
Monica Eriksson, 010-223 32 59, monika.eriksson@lansstyrelsen.se
Linnea Olsson, 010-223 33 25, linnea.olsson@lansstyrelsen.se

30 juli-12 augusti:
Pia Persson Holmberg, 010-223 33 30, pia.persson.holmberg@lansstyrelsen.se
Stefan Wendin tel. 010-223 33 67 stefan.wendin@lansstyrelsen.se

Därefter Kalle Mälson, 010-22 33 309, kalle.malson@lansstyrelsen.se

 

Gäller alla djurhållare, även den som inte är LRF-medlem.