Kostnadsfri chans till affärsutveckling
Utbildningen är kostnadsfri, det är region Uppsala som inom ramen för livsmedelsstrategin, beviljat medel för genomförandet. Syftet är bland annat att öka kompetensen och stärka konkurrenskraften hos deltagande företag.

För dig som
• är småskalig livsmedelsproducent och vill utveckla din befintliga verksamhet och öka lönsamheten

• har en affärsidé och står i begrepp att starta livsmedelsproduktion

Det här får du
• Sex halvdagar i affärsutveckling samt ytterligare två valbara fördjupningsmoment

• Stöd att sätta mål och ta fram en affärsplan

• Verktyg för att öka din lönsamhet och ta företaget till nästa nivå

• Ökad förmåga att leda dig själv, ditt företag och andra

• Ett inspirerande nätverk med företagare i gröna näringslivet

• Vid de flesta tillfällen har vi också gästföreläsare från branschen

• Det kommer också att erbjudas ett frivilligt individuellt stöd i form av ett mentorskap/coachning

Upplägg
Start: 11 september 2018
Tid: 16.30-21
Vi börjar kvällarna med en bit mat och startar utbildningen kl. 17.00.
Föreläsningar varvas med verklighetsanknutna case och praktiska övningar. Du utgår från ditt eget företag och får rådgivning på individuell nivå.

Innehåll
11/9 Kursstart, affärsplanens olika delar
Affärsidé, vision, kort- och långsiktiga mål

24/9 Morgondagens affärsmöjligheter
Marknads- och omvärldsanalys, kundkännedom trender och tendenser

18/10 Utforma marknadsföringsprocessen utifrån ditt erbjudande
Marknadskommunikation, varumärkesbyggande, kund- och mervärden, sociala och traditionella medier, storytelling

6/11 Att växla upp
Tillväxt, konceptualisering, försäljning, säljprocesser, prissättning, bygga relationer

29/11Frivillig fördjupning: Vad kan och får man göra vid småskalig livsmedelsförädling?
Regelverk kring småskalig livsmedelshantering och direktförsäljning

11/12 Framgångsrik förhandling och hållbart nätverkande
Förhandlingsteknik, nätverkande, samverkan, kommunikation

14/1 Frivillig fördjupning: Styrning utifrån finansiella mål
Finansieringsformer, investeringsval, finansiella nyckeltal och kalkylering

29/1 Ledarskap, att leda sig själv och andra
Personlig utveckling, självkännedom, grupprocesser, företagsledning, avslutning

Processledare och utbildare
Angeli Sjöström Hederberg, Process Rum, affärsrådgivare som själv växt upp på en gård och är aktiv inom det gröna näringslivet. Hon är känd som en inspirerande, prestigelös och tankeväckande utbildare och har utbildat tusentals företagare i affärsutveckling, försäljning, ledarskap, retorik och varumärkesfrågor.

Plats
LRF Mälardalens lokaler på Ulls väg 29 A, Ultuna, Uppsala.

Anmälan och frågor
Utbildningen är kostnadsfri (marknadspriset på motsvarande utbildning ligger uppskattningsvis på 15 000-20 000 kr), du betalar endast ett självkostnadspris för mat och fika på 100 kr per kväll.

Anmälan senast 20 augusti till Helena Isakson, helena.Isakson@lrf.se eller 072-981 12 69. Vid anmälan, ange namn, adress, mejl och telefonnummer.

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.