Eleverna får följa jordens och skogens kretslopp med plantering, skörd och förädling och upptäcka matens väg från jord till bord. Under det innehållsrika programmet på tre timmar får de träffa bönder och djur under en vandring mellan bemannande stationer med praktiska och teoretiska övningar.

Samtidigt bjuder LRF Mälardalen och Jobba grönt in studie- och yrkesvägledare till en informationsträff om det gröna näringslivet över en lunch för att ge en övergripande bild av branschens utbildningsvägar och olika yrkesroller inom jord, skog och trädgård.

Se fler bilder på LRF Mälardalens Facebook-sida

I Stockholms län genomförs Bonden i skolan på Berga naturbruksgymnsium i Västerhaninge den 26-27 september.

I maj arrangerade vi också två stora Bonden i skolan-aktiviteter i Västmanlands län; på Geddeholms gård utanför Västerås och på Ösby naturbruksgymnasium utanför Sala. 

Helena Isakson är ansvarig för skolkontakten och Bonden i skolan på LRF Mälardalen:

- Satsningen är ett led i att stödja den regionala livsmedelsstrategin för att skapa medvetna konsumenter och öka den gröna näringens attraktionskraft. Vi vill sprida kunskap om det gröna näringslivet med fokus på svensk mat och dess mervärden, svensk skog och vad svenskt lantbruk
betyder för klimat och miljö. Tanken är att lära ut var maten
kommer ifrån och hur det svenska hållbara lantbruket fungerar. Helt enkelt skapa en positiv bild av det svenska jord- och skogsbruket.

- Långsiktiga mål är att få fler att köpa svenskt och få fler att vilja jobba inom det gröna näringslivet, säger Helena Isakson.

- Det är ett viktigt arbete i storstadsregionen Stockholms, Uppsala och Västmanlands län där 30 procent av Sveriges befolkning bor och nära en tredjedel av landets
grundskoleelever och lärarkår finns.