Länsstyrelsen i Västmanland bjöd in till pressträff hos Tomas Olsson, lammproducent på Norrby gård utanför Kungsör, när Västmanlands läns livsmedelsstrategi skulle lanseras.

Västmanlands livsmedelsproduktion ska öka fram till år 2030. Det är utgångspunkten för den regionala livsmedelsstrategin  som omfattar hela kedjan från producent till konsument. Produktionsökningen främjar länets sysselsättning, utvecklar landsbygden och minskar sårbarheten vid kriser.

Strategins fyra fokusområden är länets mat, upplevelsemat, krismat och viltmat.

  • Produktionen och förädlingen av länets livsmedel ska öka och möjliggöra för mer lokal mat i den offentliga sektorn.
  • Upplevelsemat ska stärka Västmanland som matregion där maten blir en reseanledning både för länets invånare och besökare.
  • Viltmat ska öka tillgången till mat från våra skogar och vatten.
  • Krismat ska trygga länets livsmedelsförsörjning vid kris.

Med vid träffen var Josefin Eriksson, projektledare på Länsstyrelsen, Eleonore Marcusson, LRF Mälardalen, Kajsa Larsson Berglind, Region Västmanland, och Tomas Olsson, lammproducent och medlem i styrgruppen för Västmanlands livsmedelsstrategi från LRF Mälardalen.

Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med LRF Mälardalen och Region Västmanland.

Läs livsmedelsstrategin här  

Kontakt: Eleonore Marcusson, 0171-41 76 33, eleonore.marcusson@lrf.se