Bakgrunden till efterlysningen av intresserade är att Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att genom studiecirklar höja kunskapen om markavvattning hos landets lantbrukare.

Coachar och för samtalen framåt
Som cirkelledare behöver du ha vissa förkunskaper om dikesunderhåll och markavvattningsföretag, men du ska i första hand ha rollen som coach, vilket innebär att se till att alla deltagare i gruppen får komma till tals och att leda arbetet framåt.

Du får utbildning
För att bli cirkelledare behöver du gå en utbildning. Då får du kunskap om ledarskap, cirkelns pedagogik och även sakkunskap om markavvattning. Detta ger dig ett bra ramverk för diskussionerna i din cirkel.

Utbildningen äger rum i Stockholm den 13–14 december.

Arvode och reseersättning 
Som cirkelledare får du arvode på 300 kronor per timme för förberedelser, genomförande och efterarbete. Du får även arvode och reseersättning när du deltar på cirkelledarutbildningen. Vi vill att du genomför flera cirklar i regionen.

Anmäl ditt intresse senast den 15 november.

Är du intresserad eller vill veta mer? 
Kontakta Jon Wessling, LRF Mälardalen, jon.wessling@lrf.se, 0171-41 76 41