Hur ser det ut med tillgången på foder? Kan vi fodra på andra sätt än vanligt? Vad kan du själv göra? Vilken hjälp finns att få? Hur kan du få bättre ekonomi i hästhållningen?

Länsstyrelsen Stockholm, LRF Mälardalen och Stockholms läns Ridsportförbund bjuder in till informationsmöten där vi tar upp aktuella frågor för hästägare.

14 november kl. 18.30–21
Djursholms ridklubb
Anmäl dig här

19 november kl. 18.30–21
Botkyrka ridsällskap
Anmäl dig här

Alla hästägare, stallägare och andra verksamma inom hästnäringen är välkomna!

Vi anordnar två träffar med samma innehåll. Välj den som passar dig bäst. Båda träffarna är kostnadsfria, men anmälan behövs. Fika finns för 50 kr.

Träffen finansieras av medel från landsbygdsprogrammet.